Saeima ceturtdien pauda par atbalstu Rail Baltica projekta tālākai virzībai. Lēmumā Saeima aicina Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt visu nepieciešamo atbalstu sekmīgai projekta realizācijai, lai nodrošinātu, ka projekts tiek īstenots plānotajā termiņā, nezaudējot Eiropas Savienības (ES) politisko un finansiālo atbalstu.

Tāpat Saeima aicina visas projektā iesaistītās puses rast risinājumu domstarpībām, ja tādas radušās, un mudina arī Lietuvas un Igaunijas parlamentus paust atbalstu Rail Baltica projekta izšķirīgai virzībai saskaņā ar Baltijas valstu kopējo vēlmi īstenot Ziemeļeiropas reģionam nozīmīgu dzelzceļa attīstības projektu Eiropas Savienības iekšienē.

Apzinoties, ka Latvijas pilnvērtīga integrācija ES transporta tīklā ir komerciāla, sociāla rakstura un Baltijas valstu drošības jautājums, lēmumā uzsvērts, ka Rail Baltica ir viens no ES prioritārajiem projektiem kopīgas transporta telpas veidošanā, kura īstenošanai ES ir apņēmusies nodrošināt 85 procentus no kopīgajām 5,8 miljardu eiro lielajām izmaksām, un tas ir vērtējams kā būtisks.

Vienlaikus lēmumā norādīts, ka efektīva, vienota un caurskatāma projekta pārvalde ir bijis viens no priekšnoteikumiem, lai projektam piesaistītu ES investīcijas, un šī mērķa sasniegšanai nepieciešama atvērta un pastāvīga savstarpējā komunikācija.

Saeimas lēmumā atgādināts, ka kavēšanās stratēģisku un tālejošu lēmumu pieņemšanā ir būtisks apdraudējums projekta veiksmīgai īstenošanai.

Latvijas parlaments uzsver, ka neatkāpjas no iepriekš stingri paustās Baltijas valstu kopīgās apņemšanās atbildīgi īstenot projektu un pilnīgu tā realizāciju noslēgt 2026.gadā, atrodot efektīvākos risinājumus ikviena strīda pārvarēšanai ar projektā iesaistītajām pusēm.

Kavēšanās stratēģisku un tālejošu lēmumu pieņemšanā ir būtisks apdraudējums projekta sekmīgai īstenošanai, uzsvērts lēmumā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Rail Baltica vizualizācija