Sakops Zlēku pagasta centru un Vecās pagastmājas dārzu

551

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības pieteikto projektu, kas paredz sakopt Zlēku pagasta centru, liecina pašvaldības publicētā informācija.

Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā projekta mērķis ir sakopt Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un kultūras aktivitāšu organizēšanai un veselīga dzīvesveida rosināšanai ikvienam Zlēku pagasta iedzīvotājam vai apmeklētājam.

Kā skaidro pašvaldībā, sakopjot Zlēku pagasta centru un ierīkojot „Vecās pagastmājas dārzu”, kas atradīsies starp veco pagastmāju, kuras vietā uzbūvēts kultūras nams, un pagasta pārvaldi, tiks radīta aktīvās atpūtas vieta ar dārza estrādi (terasi) ar soliem, lapeni, tiks izbūvēts autostāvlaukums, uzstādītas velonovietnes, vides objekts jaunlaulātajiem, nobruģētas takas ar tiltiņiem, ierīkots apgaismojums un izvietoti soliņi. Dārza teritorijā tiks izbūvēta ugunskura vieta, lai svinētu latviešu gadskārtas un organizētu atceres dienu pasākumus.

Projekta plānošanas procesā aktīvu dalību ņēma Zlēku pagasta iedzīvotāji, kuri savus ieteikumus pagasta pārvaldei pauda Zlēku pagasta pārvaldes organizētas aptaujas ietvaros.

Plānots, ka visa projekta ieviešana tiks pabeigta līdz 2020. gada 30. novembrim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay