Kultūras ministrija (KM) nosūtījusi vēstuli, rosinot rīkot kopīgu Latvijas Bibliotēku padomes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) tikšanos, kurā pārrunāt satraucošu tendenci – atsevišķu pašvaldību vēlmi ietaupīt uz bibliotēku rēķina, samazinot bibliotēku darba laiku.

Kā skaidro ministrijas pārstāve Lita Kokale, šobrīd visu Latvijas pilsētu un novadu pagastu bibliotēkas lielākoties strādā pilnu darba dienu – piecas dienas nedēļā. Kopumā pašvaldības finansiāli uztur un atbalsta savas bibliotēkas, tomēr līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos atsevišķās pašvaldībās iezīmējusies tendence pārskatīt bibliotēku darba laiku, tādējādi iedzīvotājiem ierobežojot piekļuvi bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī internetam, uzsver ministrijas pārstāve.

“Bibliotēkas daudzos Latvijas pagastos ir ne tikai vienīgā kultūras iestāde, bet arī izglītības un informācijas ieguves punkts, kurā bibliotekāri un arī paši apmeklētāji viens otram sniedz konsultācijas, atbalstu e-pakalpojumu saņemšanā. Jau 2010. gadā visās publiskajās bibliotēkās tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets, uzstādīti jauni datori, visi bibliotekāri tika izglītoti jauno tehnoloģiju izmantošanā un lasītāju apmācīšanā, lai visā Latvijā iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai,” atgādina ministrijas pārstāve.

Kultūras ministrija kā bibliotēku nozares politikas veidotāju satrauc tas, ka pašvaldības rosina saīsināt pagastu bibliotēku darba laiku. Piemēram, aktīvā Skultes pagasta iedzīvotāju rīcība, iestājoties par savas bibliotēkas darba laika saglabāšanu, apliecina bibliotēku svarīgo lomu pagasta iedzīvotāju ikdienā.

“Jāsaprot, ka pagastu aktīvie iedzīvotāji ir Latvijas lauku teritoriju balsts. Kamēr pagastos būs cilvēki, kuriem nepieciešama informācijas pieejas vieta un kultūras iestādes, kuriem ir aktīva dzīves pozīcija, tikmēr Latvijas lauki būs dzīvi,” tā savukārt uzsver KM valsts sekretāre Dace Vilsone.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA