Satversmes tiesa pēc “Ventbunkera” pieteikuma izbeidz lietu par Ventspils domes prasībām vides aizsardzībā

0
244

Satversmes tiesa pēc AS Ventbunkers iesniegtā pieteikuma ir izbeigusi tiesvedību lietā par apstrīdētajām Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu normām, ar kurām noteikta kārtība vides aizsardzības ziņā. Lēmums nav pārsūdzams, norādīja tiesas pārstāve Ketija Strazda.

Satversmes tiesa ierosināja lietu pēc AS Ventbunkers pieteikuma šī gada septembra sākumā. Uzņēmums, kā zināms, veic saimniecisko darbību ar naftas produktiem Ventspils brīvostas teritorijā. Konkrētās domes prasības ir attiecībā uz tvaiku savākšanas sistēmu uzstādīšanu, iekraujot tankkuģos naftas produktus, lai samazinātu smakas, kas rodas šajā procesā.

Pieteikuma iesniedzēji norādīja, ka ar apstrīdētajām normām noteikto prasību izpildei esot jāizlieto ievērojami finanšu līdzekļi. Tādējādi tiekot apdraudēta uzņēmuma turpmākā pastāvēšana. Tāpat saskaņā ar apstrīdētajām normām ostas uzraugs varot pieprasīt, lai Ventbunkers samazina kraušanas intensitāti, bet šāda samazināšana ikreiz var radīt finansiālus zaudējumus, jo prasītu papildu resursus konkrētās kravas pārkraušanai. Līdz ar to apstrīdētās normas ierobežo Ventbunkers Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.

Uzņēmums arī uzskata, ka apstrīdētās normas esot izdotas ultra vires. Proti, ka likumdevējs ir pilnvarojis Ministru kabinetu, nevis pašvaldību noregulēt jebkurus jautājumus, kas attiecas uz piesārņojošu darbību rezultātā radušos smaku ierobežošanu.

08.10.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventbunkers