Lai padarītu drošāku gājēju pārejas šķērsošanu Saules ielā pie Riņķa ielas, ir uzsākti esošās gājēju pārejas pārbūves darbi.

Lai uzlabotu gājēju un velobraucēju drošību, šķērsojot gājēju pāreju no Riņķa ielas pa Saules ielu, ir uzsākta esošās gājēju pārejas pārbūve, ierīkojot ātrumvalni, izceltu 10 cm virs esošās brauktuves seguma, transportlīdzekļu braukšanas ātruma samazināšanai pie gājēju pārejas, tādējādi nodrošinot gājēju un velobraucēju drošību abos brauktuves virzienos.

Būvdarbus objektā veic PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pēc pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” pasūtījuma. Ventspils pašvaldība ik gadu veic dažādus ceļu satiksmes drošību uzlabojošus darbus, lai iedzīvotājiem sniegtu iespēju dzīvot ērtā, drošā un patīkamā pilsētvidē.

Aicinām ceļu satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un būvdarbu laikā pārvietoties saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm!

 

​​​​​​​​​​​​​11.06.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde