Vairāku gadu garumā uzņēmums „Ventspils siltums” sadarbībā ar pašvaldību mērķtiecīgi strādājis, lai uzlabotu siltumapgādes ražošanas efektivitāti. 

Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, pirms diviem gadiem Pārventas katlu mājā – Talsu ielā 69 tika uzstādīts dūmgāzu kondensators. Ar iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiek novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā, tādējādi palielinot ne tikai saražotās siltumenerģijas apjomu, bet arī samazinot nepieciešamo kurināmā apjomu. Dūmgāzu kondensators 2020.gadā darbojies ar 14,5% efektivitāti, ieekonomējot vairāk nekā 14 200 m3 šķeldas, kas naudas izteiksmē ir turpat 159 000 EUR. Tādējādi tiek kompensēta šķeldas cenas paaugstināšanās ietekme uz tarifu, kas Ventspilī joprojām ir nemainīgs jau ceturto sezonu.

Lai paaugstinātu centralizētās siltumenerģijas pārvades efektivitāti, Ventspilī īstenota arī siltumtrašu rekonstrukcija. Līdz ar to šobrīd 100 % siltumtrašu nomainītas ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā samazinājušies siltumenerģijas zudumi. Papildus tam pēdējo trīs gadu laikā, izmantojot gan Eiropas Savienības līdzfinansējumu, gan pašvaldības SIA “Ventspils siltums” finanšu līdzekļus, būtiski paplašināta centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem, izbūvējot jaunas siltumtrases 8,5 km garumā. Šobrīd kopējais siltumtrašu garums Ventspilī sasniedz 53 km.

Tas, ka Ventspilī 96% siltumenerģijas tiek saražota ar biokurināmo jeb koksnes šķeldu, arī nav mazsvarīgi, jo tas liecina, ka siltuma ražošana ir CO2 neitrāla, apkārtējai videi un dabai nekaitīga, atšķirībā no pilsētām, kurās izmanto fosilo kurināmo – dabasgāzi. Ja raugās Eiropas Savienības kontekstā, tad jau tagad siltumapgādes jomā Ventspils ir sasniegusi to līmeni, kuru Eiropai jāsasniedz 2050.gadā.

 

24.02.2021. / Autors: PSIA „Ventspils siltums” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs