Skolotāji saņems no 1.septembra par 40 eiro lielāku algu; nav skaidrība par nākamo gadu

525

No šā gada 1.septembra vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu zemākā mēnešalga tiek palielināta no 710 eiro līdz 750 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu – to paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos. Tiesa, pagaidām solītā lielāka alga ir uz četriem mēnešiem un vēl nav skaidrs, vai tā tas būs arī sākot ar 2020.gadu.

Algu paaugstināšanai šī gada pēdējiem četriem mēnešiem papildu paredzētais finansējums ir  7,66 miljoni eiro, savukārt 2020.gadā un turpmākajos gados nepieciešamais finansējums ir 22,97 miljoni eiro.

Kā uzsver IZM, tā turpina īstenot valsts nozīmes reformas, lai sekmētu izglītības kvalitāti, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas izglītības ieguvei visiem, neatkarīgi no dzīvesvietas, padarītu efektīvākus skolu infrastruktūras un cilvēkkapitāla resursus, kā arī nodrošinātu pedagogu darba atalgojuma pieaugumu. “Lai īstenotu pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā noteikto pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveide turpināsies, veicot normatīvo aktu izmaiņas saistībā ar pedagogu darba samaksas sistēmu un mērķdotācijas sadales kārtību pašvaldībām,” norāda ministrija.

“Patlaban turpinās pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, kas veicina valsts finanšu līdzekļu efektīvāku izlietojumu. Kopā ar pašvaldībām, sadarbības partneriem mēs turpinām reformu īstenošanu, kas vērstas uz izglītības kvalitātes celšanu un skolotāja profesijas pievilcības paaugstināšanu. Viens no būtiskiem aspektiem, lai motivētu jaunos pedagogus ienākt skolās, ir darba samaksa. Esmu gandarīta, ka esam panākuši vienotu izpratni par pārmaiņu nepieciešamību un vajadzību palielināt pedagogu atalgojumu,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay