Šogad labiekārtošanas darbus veiks trīs iekšpagalmos

1283

Šogad Ventspilī turpināsies labiekārtošanas darbi trīs pašvaldības īpašumā esošajos daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos – Jūras ielā 3A, P.Stradiņa ielā 17A un Celtnieku ielā 2A.

Pagalmā P.Stradiņu ielā 17A šajā gadā tiks izbūvēta jauna brauktuve un 10 jaunas auto stāvvietas, rekonstruēti gājēju celiņi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī pagalma apgaismojums. Tiks veikti arī apzaļumošanas darbi. Šo labiekārtošanas darbu plānošanas procesā aktīvi iesaistās apkārtnes daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sadarbībā ar māju apsaimniekotājiem. Izmantojot speciālās Ventspils pašvaldības atbalsta programmas ietvaros nodrošināto līdzfinansējumu, paralēli labiekārtošanas darbiem pagalmā, tiks sakārtotas arī privatizētās teritorijas mājas zemes gabalu robežās.

Pagalmā Jūras ielā 3A tiks veikti labiekārtošanas darbi, rekonstruējot brauktuvi pie mājas Aleksandra ielā 15, izbūvējot jaunas auto stāvvietas, pagalma apgaismojumu, kā arī lietus ūdens un kanalizācijas sistēmu.

Pagalmā Celtnieku ielā 2A tiks veikti labiekārtošanas darbi pie mājas Talsu ielā 64 izbūvējot jaunas brauktuves, gājēju celiņus, apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju, ierīkojot apstādījumus. Arī Talsu ielas 64 iedzīvotāji kopā ar mājas pārvaldnieku izmantos iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu mājas pieguļošās teritorijas vienlaicīgai sakārtošanai. Pēc iedzīvotāju lūgumiem, pērn izbūvētais rotaļu laukums tiks papildināts ar jaunām rotaļu iekārtām bērniem vecumā no 6 – 12 gadiem.

Tāpat jāatzīmē, kā tiklīdz to atļaus laika apstākļi, tiks turpināti pērn nepabeigtie darbi pagalmā Inženieru ielā 73/75/77, kur šopavasar vēl jāpabeidz gumijas seguma izbūve zem rotaļu iekārtām, kā arī jāveic apzaļumošanas darbi.