Satiksmes ministrijas (SM) 2024.gada budžetā 334,5 miljoni eiro jeb 42% no kopējā finansējuma paredzēti valsts autoceļu nozarei – to būvniecībai un uzturēšanas darbiem, pasākumiem drošības un piekļūstamības uzlabošanai, nodrošinot kvalitatīvu piekļuvi izglītības un medicīnas iestādēm, kā arī mikromobilitātes veicināšanai, teikts SM paziņojumā.

“Mūsu prioritāte ir ceļu satiksmes drošības uzlabošana un šajā virzienā turpināsim aktīvi strādāt. Budžeta ietvaros meklēsim iespējas pārdalīt piešķirto finansējumu, novirzot to pasākumiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, cilvēku ar invaliditāti mobilitātes un piekļūstamības veicināšanai. Tāpat, atbalstot zaļo kursu, turpināsim attīstīt velo ceļus, lai veicinātu drošu mikromobilitāti,” norāda satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viens no pasākumiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai ir vidējā ātruma mērīšanas ierīču darbības nodrošināšana uz valsts ceļiem, kas jau tiek īstenota 16 ceļu posmos.

SM paziņojumā teikts, ka liela uzmanība tiks veltīta neaizsargātāko ceļu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanai, izbūvējot velo ceļus un gājēju ceļus. Plānoti darbi ceļu posmos, lai lēninātu satiksmi, bīstamāko manevru – kreiso pagriezienu – samazināšana, tiešu konfliktu likvidēšana – divlīmeņu krustojumu izveide.

Nākamgad plānoti ceļu būvniecības darbi, īstenojot Administratīvi teritoriālo reformu un nodrošinot iedzīvotāju piekļuvi jaunajiem administratīvajiem centriem (izglītības, veselības u.c. iestādēm). Šim mērķim paredzēti 47 miljoni eiro no Atveseļošanas fonda.

Budžetā paredzēts finansējums 139 elektrouzlāžu staciju darbības nodrošināšanai, kas pēc SM paustā veicinās ilgtspējīgu mobilitāti un veicinās elektromobiļu lietošanu visā valsts teritorijā. SM 2024.gada budžets nozares attīstībai ir 788 miljoni eiro.

“Sagaidāms, ka nākamgad budžetā plānotie pasākumi dos pozitīvu pienesumu nozares prioritātēm – virzībai uz zaļo kursu, drošības un piekļūstamības nodrošināšanai, labas pārvaldības ieviešanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai,” norāda ministrijā.

 

14.12.2023. / Autors: BNN / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs