2021.gada 14.janvārī Kurzemes rajona tiesas spriedums nu jau bijušajiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas darbiniekiem ir pasludināts.

Bijušie VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieki Romāns Andrijausks un Mursals Kerimovs, inspektori Andrejs Kudrjašovs un Edgars Rubenbergs apsūdzēti par Krimināllikuma 320.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Minētās personas atzītas par vainīgām kukuļa pieprasīšanā un pieņemšanā Ventspils Mūzikas vidusskolas projekta saistībā.  Apsūdzētajiem tika piespriesti cietumsodi.

Laimonis Drozdovs, SIA “VPM Latvia” darbinieks ir saukts pie atbildības Krimināllikuma 323.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā par kukuļdošanu. Šī paša uzņēmuma valdes loceklis Vilnis Puļķis pie atbildības saukts kā par kukuļošanu, tā arī par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. L.Drozdovs un V.Puļķis sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu.

Mursals Kerimovs sodīts ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs trīs gadus. Romāns Andrijauskas ir sodīts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un astoņiem mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs trīs gadus, tāds pats sods piespriests arī Edgaram Ruberbergam un Andrejam Kudrjašovam.

Drozdovs sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem, konfiscējot transportlīdzekli – motociklu sodīts Laimonis Drozdovs. Tāpat divus gadus viņam ir liegta iespēja nodarboties ar ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu, ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanu un uzraudzību.Vilnis Puļķis sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un diviem mēnešiem, ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatu visu veidu komercuzņēmumos uz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm trīs gadus. Viņam tika piemērota arī mantas konfiskācija.

Tādi ir piespriestie sodi, jāsaka – taisnīgi un bargi. Bez šaubām, vienmēr paliek iespēja desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas tiesai rakstveidā iesniegt lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu, taču diez vai tas ko mainīs esošajā spriedumā, jo mērķis ir sasniegts – vainīgie atrasti un, šķiet, taisnība uzvarējusi. Šajā gadījumā tiesa taisījusi spriedumu tai neierasti ātri, kas ir neraksturīgi mūsu tiesībsargājošajām iestādēm. 

Bet kādēļ pēc šī tiesas sprieduma paliek sajūta, ka viss tomēr nav un nebūs pateikts? VUGD amatpersonas kukuli 4000 eiro apmērā pieņēmušas un sniegušas nepamatoti pozitīvu atzinumu par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām. Kādēļ šādām noziedzīgām darbībām Ventspilī vispār bija vieta? Ar lielu vērienu un milzīgu informatīvo kampaņu tika celta viena grandioza celtne Ventspilī – koncertzāle un Mūzikas vidusskola. Nodošanas termiņi tika izsludināti kā īstai triecienceltnei pienākas. Laiks strauji ritēja uz priekšu, tikai ar ēkas nodošanu nekādi nevedās. Zinātāji stāstīja par ēkas dažādiem defektiem būvdarbu procesā, par to liecināja arī pacēlāju ilgstošā atrašanās pie jaunceltnes un daudzo remontstrādnieku rosīšanās uz lielā, slīpā jumta. Lai arī celtne bija nodota ekspluatācijā, garāmgājēji varēja pārliecināties, ka nekas nav beidzies. Strādnieki turpināja rosīties, par iekšdarbu kvalitāti objektīvu ziņu nebija, ir tikai aculiecinieku nostāsti. Šādā situācijā, kad ne tikai ventspilnieku, bet visas Latvijas uzmanība bija pievērsta Ventspils koncertzāles un Mūzikas vidusskolas nodošanai ekspluatācijā, bet procesi uz priekšu lāgā nevedās, tikai loģiski šķiet, ka kaut kā punkts bija jāpieliek, lai nezaudētu godu paši savās un citu acīs. Ja viss būtu izdarīts godam un termiņā, vai rastos nepieciešamība dot kukuļus? Bez šaubām, nē! Tātad īstie “pasūtītāji” paliek neatklāti, bet ne tik grūti tos ir izskaitļot.    

Pēc atkārtotas topošās Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju apsekošanas atklājās vairāku būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi. Tos celtniecības darbu veicējs ir novērsis.

 

21.01.2021. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs