Nolūkā īstenot divu veloceliņu posmu izbūvi Bangu ielā līdz Staldzenes pludmalei un grants seguma ielas izbūvi Jaunupes ielā, tiks veikta traucējošo koku izzāģēšana Bangu un Jaunupes ielās, informē p.i. “Komunālā pārvalde”.

Ventspils pašvaldība šī gada sākumā iesniedza projekta iesniegumu finansējumam Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) “Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam” ar nosaukumu “Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, nodrošinot Staldzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu”,  kas 2021.gada 26.jūlijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē tika apstiprināts.

Lai nodrošinātu Staldzenes stāvkrasta dabas vērtību saglabāšanu un uzlabotu tā pieejamību, projekta ietvaros tiks veikta Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšana, jauna apgaismojuma ierīkošana un jaunas, lēzenākas un drošākas pieejas izbūve līdz jūrai, likvidējot vecās kāpnes pie stāvkrasta. Papildus tiks izbūvēti divi veloceliņu posmi – Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošam veloceliņam, un no Staldzenes centra līdz stāvlaukumam pie Staldzenes pludmales. Bet Jaunupes ielā tiks veikta grants seguma izbūve, lai rastu iespēju zvejniekiem un glābšanas dienestiem piekļūt tuvāk jūras krastam.

Ventspils pašvaldībai saskaņojot ar AS “Latvijas valsts meži” vienojās, ka piebraukšana jūrai būs iespējama pa iebrauktu meža dabisku brauktuvi no Jaunupes ielas līdz Lošupes ietekai jūrai, kas atrisinātu jautājumu par privātā īpašuma šķērsošanu Jaunupes ielā.

Projekta realizācijas izmaksas sastāda  658 831 EUR, no kura tiks saņemts EJZF atbalsts 90% jeb 585 000 EUR apmērā, Ventspils pašvaldībai līdzfinansējot šo projektu par kopējo summu 73 831 EUR.

Šī projekta īstenošanai un realizācijai ir nepieciešams izzāģēt traucējošos kokus gar Bangu ielas malu vietā, kur tiks izbūvēts veloceliņš. Tāpat ir nepieciešams veikt koku izzāģēšanu  Jaunupes ielā, lai veiktu grants seguma ielas izbūvi un tās pārbūvi pareizā ielas trajektorijā, saskaņā ar apstiprinātajām ielas sarkanajām līnijām un zemes robežām. Koku likvidācijas darbus veiks profesionāli arboristi no mežizstrādes firmas SIA “NK Meži”, paredzot darbus uzsākt š.g. augustā, un tos veikt līdz septembrim.

 

24.08.2021. / Autors: Komunālā pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs