Ventspils pilsētas Gada balvu “Pateicība par mūža ieguldījumu” ieguva  skolotājs Raitis Silarājs, kā arī balvai “Ventspils Gada skolotājs 2020” dažādās jomās tika nominētas Ventspils Tehnikuma skolotājas Žanna Blaževiča un Baiba Šulca.

2021. gada 29. aprīlī Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane Ventspils pilsētas domes un žūrijas komisijas vārdā pasniedza Atzinības rakstus un dāvanas Ventspils Tehnikuma matemātikas skolotājai Baibai Šulcai nominācijā “Gada skolotājs dabaszinībās un matemātikā” un vācu valodas skolotājai Žannai Blaževičai nominācijā “Gada skolotājs – valodnieks”.

Ventspils Tehnikumā kolektīvs sveica arī sporta skolotāju un treneri Irīnu Ozoliņu, kura tika nominēta galvenajai balvai nominācijā “Gada sporta skolotājs”.

Ventspils Tehnikuma direktore K.Vāgnere-Davidova, Ventspils Tehnikuma saimes vārdā, sveicot skolotājus uzsvēra: “Ikkatrs pedagogs, kura darba pamatmērķis ir palīdzēt jauniešiem veidoties kā personībām, apgūstot zināšanas un iegūstot prasmes un iemaņas, ir pelnījis atzinību un novērtējumu. Esmu patiesi lepna par mūsu skolas lieliskajiem pedagogiem, kuri ir novērtēti e tikai mūsu skolā, bet arī pilsētā un arī valstī. Mums ir zinoši un profesionāli savu jomu profesionāļi, kuri var iedvesmot gan jauniešus, gan kolēģus jauniem izaicinājumiem.”

Baiba Šulca Ventspils Tehnikumā palīdz jauniešiem apgūt matemātiku, viņas pacietību un prasmi skaidrot mācību vielu īpaši novērtē tie jaunieši, kuri, dažādu iemeslu pēc līdz šim ar matemātiku ir veicies grūtāk. Audzēkņi un vecāki izsakās atzinīgi un novērtē skolotājas ieguldījumu.

Savukārt Žanna Blaževičas specializācija ir vācu valoda. Žanna Blaževiča ilgstoši ir bijis “atslēgas” cilvēks Ventspils Tehnikuma sadarbības veicināšanā ar Vācijas uzņēmējiem, mašīnbūves, metālapstrādes un viesmīlības jomā īstenojot dažādas starptautisko sadarbības projektu aktivitātes, kā arī organizējot starptautiskās prakses ārpus projektiem. Skolotājas audzēkņi vairākkārt ir ieguvuši godalgotas vietas vācu valodas olimpiādēs.

Abas skolotājas regulāri pilnveido savas zināšanas un dalās apgūtajā ar saviem kolēģiem. Skolotāja Baiba Šulca kā eksakto mācību priekšmetu jomas koordinatore Ventspils Tehnikumā un vadības grupas kompetencēs balstītā satura ieviešanai profesionālās izglītības iestādes dalībniece, iniciē arī kolēģu profesionālo pilnveidi.

Skolotāja Baiba Šulca ir izstrādājusi unikālus digitālos mācību materiālus matemātikā un dabaszinībās. Šos materiālus izmanto gan kolēģi Ventspils Tehnikumā, gan citās profesionālās izglītības iestādēs.

Savukārt, skolotāja Žanna Blaževiča gan ikdienas mācību darbā, gan strādājot ar jauniešiem izmanto viņas izstrādātu mācību metodiku, kas apvieno jaunākās tendences svešvalodas pasniegšanā, gan mūsdienu tehnoloģijas, gan izglītības iestādes piedāvātās materiāltehniskās bāzes iespējas, tajā skaitā, virtuālās klases piedāvātos risinājumus.

Skolotājs Raitis Silarājs ieguva balvu “Pateicība par mūža ieguldījumu”, viņa ieguldījums ir nenovērtējams un būtisks jauniešiem, kuru dzīves saistītas ar sportu, īpaši basketbolu. Raitis veltījis Ventspils Tehnikumam vairāk kā 10 savas dzīves gadus, kā arī ir viens no titulētākajiem Latvijas jaunatnes basketbola treneriem.

Plašāka informācija par iespējām, Ventspils Tehnikuma piedāvājumiem un citiem jaunumiem pieejama Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē https://www.ventspilstehnikums.lv/  un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”.

 

30.04.2021. / Autors: Ventspils Tehnikums / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs