Teju pusei mājsaimniecību ienākumi pieauguši

556

Pēdējā gada laikā ienākumi ir pieauguši 40,6% mājsaimniecību, turklāt pēdējo divu gadu laikā par 8,4% pieaudzis to respondentu skaits, kuri izjūt ienākumu pieaugumu, liecina jaunākā nozares apskata Maxima mazumtirdzniecības kompass dati.

Turklāt pēdējo divu gadu laikā starpība starp to respondentu daļu, kuri atzīst, ka viņu ienākumi ir palielinājušies, un tiem, kuru ienākumi ir samazinājušies, ir dubultojusies.

Lielākais ienākumu pieaugums ir novērojams respondentiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem (pieaugums par 16,5%). Būtiskas ienākumu svārstības redzamas arī vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem (pieaugums par 13,7%), kas, iespējams, saistīts ar pensiju indeksāciju.

Ja analizē datus reģionālā griezumā, redzams, ka ievērojami palielinājies rīdzinieku skaits, kuri atzīst, ka viņu ienākumi ir palielinājušies (pieaugums par 15,7%). Jāatzīmē arī vidzemnieki, kuru skaits ienākumu pieauguma ziņā ir stipri virs pārējo reģionu iedzīvotājiem.

No visām mājsaimniecībām, kuras atzinušas, ka ienākumi ir pieauguši, pēdējo divu gadu laikā par 7,8% ir palielinājusies to mājsaimniecību daļa, kuriem ir augsti ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli (800 eiro un vairāk).

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay