Ventspils pilsētas pašvaldība arī šajā mācību gadā sniedz palīdzību tām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kuri apmeklē bērnudārzus. Pašvaldība apmaksā mazuļu ēdināšanas izmaksas no 25% līdz pat 100% apmērā.

Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība piešķir ikmēneša pabalstu 100% apmērā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē specializētās grupiņas, savukārt 50% apmērā bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas. Atbalstu 25% apmērā piešķir bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē vispārējās grupiņas.

Ja ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Ventspils pilsētas Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu 25% apmērā bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

Lai saņemtu pašvaldības pabalstu bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē, vienam no bērna vecākiem Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Šogad pabalsta bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs piešķiršanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem atvēlēti vairāk nekā 13 tūkstoši eiro, informē pašvaldība. Pērn šim mērķim tika izlietoti krietni mazāk līdzekļu – tikai teju astoņi tūkstoši eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA