Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pagājušā gada novembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 15,3%, savukārt mērenāk pieauga imports – par 8,3%. Tādējādi novembrī tirdzniecības deficīts ievērojami saruka.

Kopējo eksporta izaugsmi novembrī gada griezumā būtiski veicināja graudaugu kultūru, koksnes un tās izstrādājumu un alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports. Tāpat būtiski pieauga sauszemes transportlīdzekļu eksports. Savukārt negatīvi eksportu ietekmēja elektroierīču un iekārtu eksporta vērtības samazinājums.

Novembrī gada griezumā uz ES valstīm preču eksporta vērtība pieauga par 8,9%. To lielākoties ietekmēja koksnes un tās izstrādājumu, eļļas augu (rapšu) sēklu un sauszemes transportlīdzekļu eksporta pieaugums, savukārt samazinājās graudaugu kultūru eksports. ES ietvaros eksports būtiski pieauga uz Lietuvu, Igauniju, Beļģiju, Vāciju un Spāniju, bet samazinājās uz Poliju.

Novembrī strauji turpināja augt eksports uz NVS valstīm – par 18,5% (tai skaitā uz Krieviju – par 20,6%), kas raksturo ekonomiskās situācijas stabilizēšanos reģionā. Eksporta pieaugumu uz NVS valstīm ierasti būtiski veicināja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports. Pieauga arī mehānismu, elektroierīču un iekārtu eksports.

Novembrī gada griezumā būtiski pieauga eksports uz trešajām valstīm – par 47,5%, ko būtiski ietekmēja graudaugu eksporta pieaugums uz Saūda Arābiju un Turciju.

Preču importa pieaugumu novembrī gada griezumā būtiski ietekmēja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī farmācijas produktu un sauszemes transportlīdzekļu imports.

Kopumā 2017. gada 11 mēnešos eksports bija par 10,2% lielāks nekā pirms gada, savukārt imports pieauga par 15,2%. Tādējādi eksporta-importa saldo gada vienpadsmit mēnešos sastādīja -10,3% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2016. gada janvārī-novembrī -8,1%).

Sagaidāms, ka, augot ārējam pieprasījumam, turpinās palielināties arī ienākumi no eksporta. Tomēr, lai noturētu līdzšinējos eksporta pieauguma tempus nākotnē, ir svarīgi uzlabot konkurētspēju, apgūt jaunus eksporta tirgus, vienlaikus palielinot arī eksportējamo preču sortimentu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA