Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina klientus, kuri vēl neizmanto Klientu portālu, reģistrēties portālā un sākt izmantot tā sniegtās priekšrocības.

Jau 84% daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie klienti un 85,8% privātmājās dzīvojošie klienti (no tiem, kuru ūdens patēriņa skaitītāji atrodas mājas iekšienē un to patēriņi ir jānolasa un jāpaziņo pašiem) ir reģistrējušies PSIA “ŪDEKA”  Klientu portālā un ir izvēlējušies saņemt elektroniskos rēķinus savos e-pastos. Klientu portālā iespējams ne tikai ātri un videi draudzīgi paziņot aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumus, bet arī sev ērtā laikā uzzināt būtiskāko informāciju par iepriekšējo mēnešu rēķiniem – summu, apmaksas datumu un laika periodu, par kādu izrakstīts rēķins. Tāpat Klientu portālā iespējams sekot līdzi skaitītāju verifikācijas termiņam.

Portāla lietotāji katra mēneša 25. datumā var saņemt atgādinājuma e-pastu par skaitītāju rādījumu nodošanu, kā arī, tuvojoties ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņa beigām, var saņemt elektronisku paziņojumu par to. Portāla lietošana ir vienkārša un nepieprasa specifiskas zināšanas. Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, jādodas uz www.klientiem.udeka.lv, jānospiež poga “reģistrēties” un jāseko norādēm.

 

29.11.2021. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”