Ceturtdien, 22. aprīlī, Ventspils pilsētas dome nolēma atbalstīt pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” dalību projektu konkursā, lai nodrošinātu Staldzenes stāvkrasta dabas vērtību saglabāšanu un uzlabotu tā pieejamību.

P/i “Komunālā pārvalde” ar projektu “Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, nodrošinot Staldzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu” piedalīsies atklāta projektu konkursa 11.kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam.

Projekta atbalsta gadījumā Staldzenē tiks veikti šādi infrastruktūras labiekārtošanas darbi:

  • pie Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšana, apgaismojuma ierīkošana un jaunas, lēzenākas pieejas izbūve līdz jūrai;
  • divu veloceliņu posmu izbūve – Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošajam veloceliņam un no Staldzenes centra līdz stāvlaukumam pie Staldzenes pludmales;
  • Jaunupes ielas grants seguma izbūve, lai zvejnieki un glābšanas dienests varētu ērtāk piekļūt jūrai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 650 000, t.sk. 90% jeb EUR 585 000 ir Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums un 10% jeb EUR 65 000 – Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums.

 

27.04.2021. / Autors: Komunālā pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs