Ministru kabinets ceturtdien, 2.aprīlī, apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus Ministru kabineta noteikumus par nomas maksas atbrīvojumu. Tajos ir paredzēti gadījumi, kādos uzņēmēju ārkārtējās situācijas laikā atbrīvo no nomas maksas, ja telpas uzņēmuma saimnieciskajai darbībai nomātas no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības, skaidroja Valsts kancelejā.

Ja nomātās telpas noteiktajā periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabinetā pieņemto lēmumu dēļ, piemēro nomas maksas atbrīvojumu. Savukārt citos gadījumos tam var samazināt nomas maksu līdz 90% no noteiktās. Tāpat uzņēmumam nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā.

Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, vai kavējuma procentu un līgumsodu atbrīvojumu uzņēmumam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, t.sk. nevar būt nodokļu parādi virs 1000 eiro un apgrozījums ir krities vismaz par 30%. Lai uzņēmums saņemtu minētos atbalsta pasākumus, tam ir jāiesniedz iesniegums iznomātājam.

Noteikumi nav attiecināmi uz citu privātpersonu īpašumā esošas mantas nomu. Ja telpas tiek īrētas no privātā komersanta, tad abām pusēm par nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, ir jāvienojas savā starpā.

02.04.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com