Lai modernizētu un padarītu pievilcīgāku apkārtējo pilsētvidi, kā arī lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru pilsētā, uzsākti būvdarbi objektā “Pazemes tipa atkritumu konteineru izbūve Celtnieku ielā 2A pie ēkas Talsu ielā 60, Ventspilī”.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu betona bruģakmens laukumu ar trīs jauniem 5 m3 apakšzemes atkritumu konteineriem un diviem jauniem virszemes atkritumu šķirošanas konteineriem, izbūvējot arī celiņus piekļūšanai pie atkritumu konteinera laukuma. Lai realizētu projektu, paredzēts demontēt esošās brauktuves apmales, izbūvējot jaunas apmales, pārcelt esošā apgaismojuma balstus, tai skaitā esošos kabeļus. Tāpat pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēta teritorijas zaļās zonas atjaunošana. Objekts tiks nodots ekspluatācijā septembrī.

Līdz ar jaunā apakšzemes atkritumu konteineru laukuma izveidi tiks likvidētas iepriekšējās trīs Celtnieku ielas 2A iekšpagalma virszemes atkritumu konteineru novietnes, kas pirms tam radīja nepievilcīgu skatu pagalmā. Sīkāku informāciju par gaidāmajām atkritumu organizācijas izmaiņām iespējams saņemt pie mājas apsaimniekotāja.

Plānojot iekšpagalmu labiekārtojumu, iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas ierīkot pazemes tipa atkritumu konteinerus, jo tie sniedz vairākus būtiskus ieguvumus – ietilpība ir piecreiz lielāka nekā esošajiem 1,1m3 konteineriem, tie nodrošina tīru un sakoptu pilsētvidi, jo atkritumiem nevar piekļūt kaijas un citi putni, kas regulāri izmētā atkritumus barības meklējumu laikā, tie pasargā atkritumus no aizpūšanas vēja laikā, kā arī novērš nevēlamos aromātus, turklāt iekšpagalmā ir vairāk vietas.

 

​​​​​​​​​​​12.06.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde