Uzsākti plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu pirmās kārtas būvdarbi, kas paredz pārbūvēt Vidumupītes nogāzes un gultni posmā no upītes ietekas Ventas upē līdz Renķa dārzam. Projekts tiks īstenots laikā līdz 2020.gadam, bet tā kopējās izmaksas būs 1,757 miljoni eiro.

Kā pastāstīja Komunālās pārvaldes pārstāve Dace Kalsere, ar specializētu peldošu sūknēšanas sistēmas iekārtu tiks veikta Vidumupītes gultnes attīrīšana no Sarkanmižas dambja tilta līdz Durbes ielai. Izsūknētā gultne un samaltie meldri tiks uzglabāti 1000 m3 maisos Ventspils labiekārtošanas kombināta teritorijā, kas pēc divu gadu kompostēšanas tiks izmantoti pilsētas apstādījumu mēslošanai.

Vidumupītes posmā no ietekas Ventā līdz Brīvības ielai krastu malas paredzēts stiprināt ar fašinām un krasta nogāzes ar velēnām, posmu no Brīvības ielas līdz Renķa dārzam, kur šobrīd blakus atrodas grantēts gājēju celiņš, paredzēts pārbūvēt slēgtajā kolektorā un izveidot pārplūdi uz Renķa dārzam pieguļošo dīķi, bet pārējo Vidumupītes posmu līdz Durbes ielai paredzēts stiprināt ar fašinām un velēnām.

Visa plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu projekta laikā paredzēti sekojoši būvdarbi: tiks pārbūvētas Vidumupītes nogāzes, attīrīta gultne posmā no upītes ietekas Ventas upē līdz Durbes ielai, Žāžciemā no Medus ielas līdz Ventai tiks uzlabota virszemes noteces sistēma, padziļinot un pārbūvējot ūdens noteces grāvjus. Vidumupīte tiks savienota ar valsts nozīmes ūdensnoteku Bāliņu grāvis, Sarkanmuižas dambja un Brīvības ielas krustojumā tiks pārbūvēta lietusūdens kanalizācijas sistēma, pārbūvējot lietusūdens kolektoru, lai palielinātu lietusūdens caurplūdi, Sarkanmuižas dambī no Lauku ielas līdz Brīvības ielai tiks izbūvēts jauns, papildus lietus ūdens kolektors, lai palielinātu lietusūdens caurplūdi.

Projekts tiks realizēts laika posmā no 2017. līdz 2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 757 673 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām 1 485 986 eiro, valsts budžeta dotācija ir 3% jeb 52 446 eiro, savukārt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums būs 219 241 eiro.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Komunālā pārvalde