Vairākiem uzņēmumiem, kas veicina tūrismu Ventspilī, piešķir NĪN atlaides

1328

Ventspils pilsētas domes deputāti piešķīruši nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu četrām fiziskām un piecām juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību tūrisma attīstības veicināšanā Ventspils pilsētā.

Kā viena no svarīgākajām atbalstāmajām jomām Ventspils pilsētā tūrisma attīstības veicināšanā ir viesu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana. Piešķirot nodokļa atvieglojumus, pašvaldība cer ne tikai saglabāt esošo viesnīcu, viesu namu, kempingu un citu skaitu līdzšinējā līmenī, bet arī veicināt jaunu uzņēmumu ienākšanu šajā jomā.

Viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem nodokļa atvieglojumi 50% apmērā no nodokļa gada summas piešķirti četrām fiziskām un piecām juridiskām personām par kopējo summu 22 000 eiro. Lielākā atvieglojuma summa piešķirta PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots Ventspils Piejūras kempinga darbībai (10 500 eiro) un SIA Viesnīca Dzintarjūra par īpašumiem, kur darbojas viesnīcas Dzintarjūra un Vilnis (5 400 eiro). Nodokļa atvieglojumi piešķirti arī par nekustamajiem īpašumiem, kur darbojas SIA Olimpiskais centrs Ventspils viesnīca, viesnīca Jūras brīze, jauniešu hostelis Ventspils Augstskolas tūristu viesnīca, kā arī viesu nami Kupfernams, Muiža un Martas nams.

Lai nodrošinātu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību un attīstību, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 90% apmērā jeb 20 000 eiro piešķirti SIA Olimpiskais centrs Ventspils par sporta laukumiem un infrastruktūru (skeitparks, tenisa, futbola laukumi, sporta halles, Ūdens piedzīvojumu parks, Pludmales akvaparks, airēšanas bāze Dampeļi un Piedzīvojumu parks).

Kultūras nozarē nodokļa atvieglojums 90% apmērā (9 000 eiro) piešķirts SIA Kurzemes Filharmonija par nekustamo īpašumu Karlīnes ielā 40, kur atrodas teātra nams Jūras vārti.

Atvieglojumu 70% apmērā (2 000 eiro) saņēma arī SIA Santa-Rema, kuras īpašumā Pils ielā 28 darbojas kinoteātris Kino Rio, bet atvieglojumu 90% jeb 600 eiro apmērā saņēma nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 10 īpašnieks – par īpašuma daļu, kur darbojas publiskā pirts.

Lai pretendētu uz nodokļa atvieglojumu saņemšanu pa kārtējo gadu, nodokļa maksātājam pašvaldībai ir jāiesniedz iesniegums un noteikti dokumenti. Pašvaldība vērtē nodokļa maksātāja atbilstību saistošajo noteikumu kritērijiem (katrā no saimnieciskās darbības kategorijām (kopā – 9 kategorijas)). Juridisko personu juridiskajai adresei jābūt reģistrētai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet fiziskajām personām (īpašniekiem) jābūt deklarētai dzīvesvietai Ventspils pilsētā. Nodokļa maksātājam nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas periodiem. Gala lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ventspils pilsētas dome.