Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tiesas ceļā atguvusi pusi no vēja parka attīstītāja Winergy piedzītajiem 2,13 miljoniem eiro, ziņo aģentūra LETA.

Ar Augstākās tiesas lēmumu SIA Winergy tika uzticēts valsts budžetā atmaksāt 2 134 307 eiro. VARAM patlaban izdevies atgūt 1 143 789 miljonus, kuri jau iemaksāti valsts kasē.

Augstākā tiesa atzina, ka Winergy nepienācīgi izpildīja līgumu, kas noslēgts starp Winergy, VARAM un SIA Vides investīciju fonds 2011. gada 19. septembrī. Līgums noslēgts par projekta vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegāde un ieviešana elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā Platenes pļavās īstenošanu, un VARAM bija tiesisks pamats to izbeigt, izmaksāto finansējumu atprasot.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay