Valsts simtgades svētku dienā 18.novembrī Tārgales pamatskolā notiks Ventspils novada apbalvojumu – goda, atzinības un pateicības rakstu pasniegšana novada iedzīvotājiem.

Kā informēja novada pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks pasniegs 16 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus.

Goda rakstus saņems Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskais ansamblis Maģie suiti, SIA Niedrāji MR valdes priekšsēdētājs Pēteris Elsts.

Atzinības rakstus pasniegs Užavas tautas nama vadītājai Gitai Vilgutei, Vārves pagasta kultūras darba organizatorei Ingai Bergai, jūrkalniecei un biedrības Maģie suiti valdes priekšsēdētājai Taigai Reķei, Ances senioru deju kolektīvam, Piltenes vidusskolas skolotājai Neldai Matisovai.

Pateicības rakstus saņems Užavas amatierteātra dalībniece Linda Trabša, Lidijas Vīgriezes ārsta prakses palīdze Marina Sīle, Zlēku pagasta autobusa šoferis Vilnis Sproģis, Ances pirmsskolas izglītības iestādes Vālodzīte skolotāju palīdze Inese Sproģe, Piltenes vidusskolas garderobiste Dace Tetere un Zūru pamatskolas saimniecības pārzine Guna Hamstere.

Autors: Ventspilnieks.lv