Lai arī vasaras sezonā par apkuri nav jāmaksā, tomēr papildus par karstā ūdens sagatavošanu jāmaksā arī par karstā ūdens cirkulāciju.

Tā kā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pa centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem tiek pievadīts aukstais ūdens, lai iegūtu karstu ūdeni, tas katras ēkas individuālajā siltummezglā tiek sagatavots ar siltumnesēja palīdzību, ko pa siltumtrasēm no katlumājām pievada uzņēmums “Ventspils siltums”.

Siltuma daudzumu, ko saņem māja, fiksē ēkas kopējais siltuma skaitītājs, kas atrodas mājas siltummezglā. Tur arī notiek karstā ūdens sagatavošana, uzsildot auksto ūdeni līdz iestatītajai vēlamajai temperatūrai, par ko atbildīgs ir mājas apsaimniekotājs. Taču, tā kā rotējot pa ēkas iekšējo cauruļvadu sistēmu, karstais ūdens pamazām zaudē daļu no sava sākotnējā siltuma, tas pastāvīgi ir jāsilda. Tieši tādēļ ir nepieciešama cirkulācija, lai ēkas iekšējā ūdensapgādes padeves sistēmā nodrošinātu karsto ūdeni vajadzīgajā temperatūrā.

Kā zināms, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc to tehniskajiem projektiem un izbūvētajiem inženiertīkliem nav vienādas, tāpēc arī karstā ūdens cirkulācijas sistēmas ir dažādas:

  • sistēma bez cirkulācijas – karstais ūdens no ēkas siltumpunkta cirkulē tikai pa mājas perimetru līdz stāvvadam, kur tas nonākot pamazām atdziest, tāpēc arī dzīvokļos pēc karstā ūdens krāna atvēršanas vispirms ir jānotecina atdzisušais ūdens. Šajā situācijā komforts ir zemāks, taču maksājumi par karstā ūdens cirkulāciju ir mazāki;
  • sistēma ar cirkulāciju – karstais ūdens nepārtraukti rotē pa recirkulācijas līniju un atgriežoties siltummainī tiek piesildīts līdz noteiktajai temperatūrai. Tas nozīmē, ka karstā ūdens temperatūra visu laiku tiek vienmērīgi uzturēta, lai nodrošinātu karstā ūdens pieejamību uzreiz pēc karstā ūdens krāna atgriešanas.

Karstā ūdens cirkulācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās izpilda vairākas funkcijas:

  • nodrošina, ka, atverot ūdens krānu, uzreiz tiek saņemts karstais ūdens;
  • silda dvieļu žāvētājus;
  • novērš legionelozi izraisošo baktēriju vairošanos ūdensapgādes sistēmā, ja ēkas izejā no siltummaiņa pastāvīgi tiek nodrošināta karstā ūdens temperatūra, kas nav zemāka par +55˚.

Ņemot vērā to, ka karstā ūdens cirkulācijas sistēma ir visas mājas kopīpašums, tad izdevumi par tās uzturēšanu tiek sadalīti vienādās daļās starp visiem dzīvokļu īpašumiem, neatkarīgi vai kādā dzīvoklī tiek, vai netiek lietots karstais ūdens.

 

18.07.2023. / Autors: PSIA “Ventspils siltums” / Foto: Pixabay