2017.gads visā pasaulē aizrit Mārtiņa Lutera aizsāktās reformācijas kustības 500.gadadienas zīmē. Par godu šim notikumam arī Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizēja konferenci par Mārtiņa Lutera garīgo mantojumu Latvijas tautu kultūrās, valodās un literatūrā.

Konferenci atklāja VeA zinātņu prorektors Artūrs Vrubļevskis, kā arī TSF dekāns Guntars Dreijers, norādot uz arvien lielāku mūsdienu darba devēju pieprasījumu pēc valodas kompetencēm un humanitāro zinātņu lomas pieaugumu vispusīgi attīstītā sabiedrībā.

Konferences pirmā daļa bija veltīta zinātniskajiem lasījumiem, kurus veidoja vairākas tematiskās sekcijas. Sekcijā Vārds diahronijā uzstājās VeA profesors Juris Baldunčiks un docente Agnese Dubova, diahroniskā griezumā aplūkojot ar Luteru un protestantismu saistītus leksikogrāfijas jautājumus. Sekcijā Vārds un teksts uzstājās TSF docents Guntars Dreijers un asociētā profesore Dzintra Lele-Rozentāle, referējot par sakrāliem tekstiem. Sekcijā Starpnozaru aspekti VeA vadošā pētniece Maija Baltiņa un docente Egita Proveja aplūkoja kultūrtekstu tulkošanas problemātiku. Savukārt VeA EPF profesors Andrejs Jaunzems savā referātā aplūkoja Mārtiņa Lutera ideju mijiedarbi ar ekonomiku.

Konferences otrajā daļā notika apaļā galda diskusija Valoda. Teksts. Tulkotājs, kuru vadīja VeA profesors Baldunčiks. Diskusijā piedalījās Rīgas Anglikāņu draudzes mācītāja Jāna Jēruma-Grīnberga, Ugāles evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs un Ugāles Ērģeļbūves darbnīcas vadītājs Jānis Kalniņš, VeA rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš, VeA TSF docente Vita Balama un vadošā pētniece Maija Baltiņa. Diskusijas dalībnieki diskutēja par Lutera ietekmi uz mūziku, sievietes teoloģes lomu un pienesumu mūsdienās, Bībeles tulkojumiem dažādos laika periodos un valodās, kā arī tulkotāja nozīmi un ietekmi tulkošanas un valodas attīstības procesā. VeA pārstāvji norādīja arī uz reliģiskās piederības jautājumiem starpkultūru aspektā.