Maija mēnesis ir tas laiks, kad kopā ar dabu sāk mosties arī cilvēki. Mēs kļūstam aktīvāki, arvien biežāk izejam pilsētas ielās un dodamies garākās pastaigās. Pilsētā, līdz ar strūklaku ieslēgšanu, ar 1. maiju sāka darboties arī dzeramā ūdens brīvkrāni. 

Brīvkrāni ir būtiska mūsdienīgas pilsētas infrastruktūras sastāvdaļa. Piekļuve dzeramajam ūdenim ir svarīga, jo palīdz samazināt radīto atkritumu daudzumu, kā arī atvieglo pilsētas iedzīvotāju un viesu ikdienu. Ventspilī ir pieejami vairāki dzeramā ūdens punkti jeb āra brīvkrāni, kuros ir pieejams tīrs un kvalitatīvs ūdens no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Tie ir uzstādīti Kuldīgas ielā pie autoostas, Tirgus laukumā, pludmalē, Bērnu pilsētiņā, bērnu parkā “Fantāzija” un Reņķa dārzā. Pilsētā esošie dzeramā ūdens brīvkrāni darbojas sezonāli – no maija līdz oktobrim.

Dzeramā ūdens brīvkrāni Ventspilī ir uzstādīti, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu ne tikai veldzēt slāpes, bet arī bez maksas iepildīt tīro un vēso dzeramo ūdeni savās pudelēs, kā arī padzirdīt savu četrkājaino draugu. Šāda iniciatīva ir ļoti draudzīga videi, jo uzpildot ūdeni savās pudelēs, samazinās PET pudeļu iegāde. Turklāt, kā informē PSIA “Ūdeka”, Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka ar pilsētas dzeramā ūdens kvalitāti ir apmierināti 96% ventspilnieku un 89% to lieto ikdienā savā uzturā.

 

27.05.2024. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālās pārvaldes arhīvs