“Ventas Balss” galvenā redaktore Mertena sodīta par nepatiesu ziņu izplatīšanu

1824

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 17.maijā atzinusi Ventas Balss galveno redaktori Gundegu Mertenu vainīgu par nepatiesu ziņu izplatīšanu rakstā Materiāls “Lemberga troļļa grēksūdze” ir absolūts izdomājums par visiem 100%, kas 2018.gada 23.septembrī publicēts portālā Pietiek.com.

Kā rakstā pārliecināta apgalvoja Mertena, Ēriks Pūle esot Pietiek.com iepriekš publicētā raksta Lemberga troļļa grēksūdze autors, turklāt viņš šo tekstu it kā sacerējis, lai tā izrēķinātos ar Mertenu un viņas ģimeni. “Gundega Mertena nolēma par mani izplatīt nepatiesas ziņas, apgalvojot, ka esmu konkrētā raksta autors, esmu atņēmis viņai mazdēlus un viņas dēlam dēlus, mantkārīgā nolūkā cīnos ar viņu un viņas ģimeni, utml,” skaidro Pūle.

Viņš šo situāciju skaidro ar to, ka šobrīd tiesā pārstāv savu sievu, kas ir Gundegas Mertenas bijusī vedekla. “Pieļauju, ka šī apmelošana ir kāds emocionāls gājiens, kas vienlaikus man ir neizprotams. Neizslēdzu iespējamību, ka minētā publikācija varētu būt tapusi arī tādēļ, lai piespiestu mani atteikties no manas sievas interešu aizstāvēšanas tiesā, vai, iespējams, lai šādā veidā varbūt netieši mēģinātu ietekmēt tiesu,” pauž Pūle.

Pēc viņa domām, iespējamās izrēķināšanās sakne, kas izpaužas kā klaji meli portālā un vēlāk arī nepatiesi liecinot, ir pēc šķiršanās apstiprinātā mantas sadale, ar ko viņa sievas bijušais vīrs – Atis Mertens – nav mierā. 

2014.gadā pie zvērinātas notāres starp Ati Mertenu un viņa bijušo sievu tika noslēgta vienošanās par laulības kopdzīves laikā iegūtās mantas sadali, par saskarsmes tiesībām ar nepilngadīgajiem bērniem un viņiem paredzētajiem uzturlīdzekļiem. Cita starpā puses vienojās arī par nekustamā īpašuma sadali, taču Mertens šo paša pie notāra parakstīto vienošanos nepildīja, un lieta nonāca tiesā. Tiesvedība vēl turpinās.

Pūle arī atzīmē, ka Mertena liecināt pret viņu pieaicinājusi savus radiniekus – dēlu Ati Mertenu un māsasdēlu Robertu Grīnbergu. “Abi kungi par mani snieguši nepatiesas liecības, tādēļ esmu lēmis lūgt pret viņiem ierosināt kriminālprocesu par nepatiesu liecību sniegšanu tiesai,” saka Pūle.

Viņš uzsver, ka nav pieļaujama situācija, kad laikraksta redaktore, kurai vismaz teorētiski vajadzētu pārzināt žurnālistikas ētikas principus, personiska strīda risināšanas laikā izplata par oponentu nepatiesas, apmelojošas un viņa godu un cieņu aizskarošas ziņas. “Manā ieskatā tā ir kliedzoša nekompetence, kura liecina, ka laikraksta redaktore nepārzina ne Likumu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, ne arī citus attiecīgo jomu skarošos normatīvos aktus,” piebilst Pūle.

Tiesa liek Mertenai atvainoties Pūlem par rakstā minētajiem apgalvojumiem, kas saistīti ar viņu, kā arī segt tiesas izdevumus un izmaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu 500 eiro apmērā. Tāpat tiesa norāda, ka Mertenai kā mediju darbiniecei vajadzēja izvērtēt potenciālās sekas pirms iesūtīt savu vēstuli Pietiek.com, kas pazīstams ar skandaloza satura publicēšanu.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay