Ventbunkers gaida domes būvatļauju, lai izstrādātu mazuta tvaiku savākšanas iekārtu būvprojektu

1006

AS Ventbunkers pašlaik gaida Ventspils pilsētas domes sagatavoto būvatļauju, kas neieciešama, lai drīzā nākotnē varētu izbūvēt mazuta izgarojumu emisijas kontroles sistēmas. Šīs būtiskās iekārtas savāks un utilizēs mazuta tvaikus tankkuģu iekraušanas laikā.

Kā skaidroja pašvaldībā, Ventspils pilsētas dome pašlaik strādā pie šādas būvatļaujas sagatavošanas. Kad tā būs izsniegta, AS Ventbunkers varēs izstrādāt būvprojektu un pēc tā saskaņošanas – uzsākt iekārtas būvniecību, norāda dome.

Šādas iekārtas izbūve un uzstādīšana ir nepieciešama un obligāta, jo to paredz Ventspils pilsētas pašvaldības pieņemtie grozījumi brīvostas noteikumos. Šādu iekārtu uzstādīšana maksimāli samazinās nepatīkamu aromātu un smaku izplatībai pilsētas teritorijā, kuras līdz apdzīvotām teritorijām atnes vējš.

Kopumā šādas iekārtas līdz šī gada 1.jūnijam ir jāizstrādā kopumā trim uzņēmumiem, kuri veic naftas un ķīmisko produktu pārkraušanu Ventspils ostas teritorijā. SIA Ventamonjaks Serviss uzstādīja tvaiku savākšanas un rekuperācijas iekārtu jau 2006.gadā vēl pirms šādu prasību ieviešanas. To izmanto SIA Ventall Termināls laikā, kad notiek gaišo naftas produktu pārkraušanas darbi. SIA Ventspils nafta termināls pagājušā gada rudenī izstrādāja un saskaņoja Ventspils pilsētas domē būvprojektu savas naftas produktu izgarojumu emisijas kontroles sistēmas izveidošanai.

Kā norāda dome, brīvostas noteikumi nosaka līdz 1.jūnijam izveidot arī smaku monitoringa sistēmu un uzstādīt attiecīgas mērierīces uz teritorijas robežas. Datus no monitoringa sistēmas tiešsaistē saņems ostas kapteiņa dienests, lai jebkurā diennakts laikā varētu sekot līdzi smaku līmenim.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: AS Ventbunkers