Ventspilī par 6,33 miljoniem eiro tiks īstenots tranzīta ielu izbūves projekts, rekonstruējot Robežu ielu un Mazo Kurzemes ielu un izbūvējot satiksmes rotācijas apli savienojumā ar Kurzemes ielu, informē pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde.

Projekta Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī mērķis ir novērst kvalitatīvas transporta infrastruktūras pārrāvumu Ventspilī un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, vismaz daļēji atdalot to no sabiedriskā transporta plūsmām un novirzot no blīvāk apdzīvotajām Ventspils pilsētas daļām.

Robežu ielas posmā no I.Mičurina ielas līdz Pacukles upes tiltam paredzēta pilnīga ielas konstrukcijas, komunikāciju un apgaismojuma pārbūve un jaunas ietves un veloceliņa izbūve. Vienlaicīgi ar ielas pārbūvi plānots izbūvēt satiksmes uzskaites sistēmu ar informācijas displejiem, kur tiks uzrādīta meteoroloģiskā, kā arī transporta svara un pārvietošanās ātruma informācija.

Pilnīga ielas konstrukcijas, komunikāciju un apgaismojuma pārbūve paredzēta arī Mazajā Kurzemes ielā visā tās garumā. Savienojumā ar Kurzemes ielu plānota satiksmes rotācijas apļa izbūve. Līdzīgi kā Robežu ielā, Mazajā Kurzemes ielā plānots izbūvēt satiksmes uzskaites sistēmu ar informācijas displejiem.

Projekts tiks īstenots vairāku gadu laikā, sadalot to pa posmiem.

Robežu ielas pārbūves darbus plānots sākt jau šomēnes un pabeigt līdz 2018.gada decembrim. Būvdarbus veiks SIA VIA.

Šogad Robežu ielas seguma pārbūve tiks veikta posmos no Mičurina ielas līdz Komētu ielai un no Packules upes līdz Rotas ielai. Satiksme šajos posmos tiks ierobežota – automašīnām būs iespējams pārvietoties pa vienu braucamās daļas joslu, un satiksme tiks regulēta ar luksoforu.

Mazās Kurzemes ielas pārbūves darbus plānots sākt 2019.gada sezonā un pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Projekta apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 330 000 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 380 500 eiro, valsts budžeta dotācija – 189 900 eiro, bet Ventspils pašvaldības līdzfinansējums – 759 600 eiro.

Autors: LETA / Foto: Komunālā pārvalde