Ventspilī ražos runājošas atkritumu urnas

1276

Ventspils informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas ietvaros SIA ORAM Mobile ir saņēmis Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu savas idejas realizācijai: uzņēmums izstrādās prototipus interaktīviem vides objektiem – runājošām atkritumu urnām.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 740 eiro, no tā pašvaldības līdzfinansējums plānots 14 991 eiro apjomā.

Projekta ietvaros paredzēta piecu prototipu izgatavošana un uzstādīšana Ventspils pilsētas teritorijā, savukārt pēc sekmīgas prototipu izgatavošanas plānots uzsākt produkta ražošanu un piedāvāšanu potenciālajiem klientiem. Šāda tipa interaktīvi vides objekti piesaista garāmgājēju uzmanību un veicina atkritumu izmešanu tam paredzētajās vietās.

SIA ORAM Mobile pamatdarbība ir saistīta ar interaktīvu eksponātu korpusu ražošanu. Sākot ar 2011.gadu, kad uzņēmums izstrādāja pirmos interaktīvos eksponātus, šis darbības virziens ir attīstījies plašumā. Šobrīd klientiem tiek piedāvāti inovatīvi risinājumi dažādās komplektācijās un modifikācijās – ir gan pie sienas stiprināmi, gan brīvi stāvoši, gan arī individuāli klienta vēlmēm izstrādāti eksponāti iekštelpām. Kā izaicinājumiem bagātāko, interesantāko un lielāko no līdz šim īstenotajiem pasūtījumiem var minēt ekspozīcijas Klimata pārmaiņas izstrādi, kura ir apskatāma zinātnes un tehnoloģiju muzejā Kurzemes Democentrs.

Jaunais produkts tiks izstrādāts, balstoties uz iegūto pieredzi dažādu interaktīvu iekštelpu eksponātu izstrādē, tomēr šis būs cita veida produkts, kas paredzēts izvietošanai ārpus telpām, līdz ar to nepieciešams pievērst uzmanību elektronisko komponenšu ievietošanai, montāžai, kā arī aizsardzībai pret vandālismu. Tas uzņēmumam būs izaicinājums, jaunas iespējas! Ja līdz šim produktu gala saņēmēji bija pārsvarā muzeji, tad šis produkts būs paredzēts citai mērķauditorijai un līdz ar to paplašināsies klientu loks.