Ventspilī taps jauns tieslietu nams

1286

Jēkabpilī, Tukumā un Ventspilī VAS Tiesu namu aģentūra (TNA) uzsākusi nozīmīgu būvniecības īstenošanu. Jēkabpilī būvniecības projekts paredz jaunu Tieslietu nama projektēšanu un būvniecību, savukārt Tukumā un Ventspilī tiks renovētas jau esošās tiesu ēkas, kā arī tiks izveidotas jaunas piebūves.

Visi trīs projekti paredz ievērojamas izmaiņas tieslietu nozares iestāžu ikdienas darba organizēšanā, kas ietver darba apstākļu, drošības, produktivitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu. Izvērtējot ieguvumus, turpmāk plānots līdzīgu pieredzi izmantot arī citās Latvijas tieslietu nozares iestādēs.

Ventspils tiesas ēkas atjaunošanas projekts paredz esošo telpu restaurāciju un paplašināšanu no 1008 kvadrātmetriem līdz 1600 kvadrātmetriem. Šobrīd Ventspils tiesa atrodas divos īpašumos, kuros nav nodrošināts atbilstošs telpu skaits un platība esošajam darbinieku skaitam.

Ventspils tiesas projektēšanas, būvniecības, remonta un restaurācijas darbus veiks AS Būvuzņēmums Restaurators un  Campaign. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 967 636,22 eiro apmērā, darbu izpildes termiņš – 2018. gada nogale.

Jaunajā Tieslietu namā Jēkabpilī tiek plānots izvietot visas tieslietu nozares iestādes vienā ēkā – Jēkabpils rajona tiesu, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu un Jēkabpils rajona prokuratūru.

Tukumā esošās rajona tiesas izmantotās telpas 991 kvadrātmetra platībā šobrīd neatbilst darbinieku skaitam, kā arī nav nodalīta publiskā un slēgtā zona. Tiesu nama attīstības projekta ietvaros plānots izremontēt un renovēt esošās telpas, kā arī paplašināt kopējās telpas līdz 1500 kvadrātmetriem. Projekts paredz esošo telpu pielāgošanu atbilstoši tiesu darba specifikai un vajadzībām.