Ceturtdien, 28. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piedalīties Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna pasākumā, iesniedzot projektu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”.

Saskaņā ar ANM pasākuma nosacījumiem, Ventspils var pretendēt uz atbalstu piecu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti. Mājokļus ir apsekojis Ventspils Sociālais dienests, piesaistot ergoterapeitu, kurš sniedza rekomendācijas par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem katrai personai individuāli.

Lai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, sniegtu iespēju patstāvīgi veikt noteiktas darbības, iekļauties dažādos sociālajos procesos un veidot neatkarīgu dzīvi, projekta ietvaros plānots īstenot darbus, ko ieteicis ergoterapeits, piemēram – pandusa izbūve pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas durvīm, elektrisko pacēlāju ierīkošana kāpņutelpās, sliekšņu likvidēšana pie ieejas durvīm, atbalsta rokturu uzstādīšana labierīcībās u. tml.

Projekta iesnieguma atbalsta gadījumā, tā administrēšanu un īstenošanu nodrošinās Ventspils Sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 101 208 EUR apmērā, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 92 838 EUR apmērā,  no tām ANM finansējums 78 588 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums 14 351 EUR jeb 15 %. Projekta kopējās plānotās neattiecināmās izmaksas ir 8 269 EUR.

Projekts tiks realizēts saskaņā ar Eiropas Savienības ANM plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otro kārtu.

Projekta pieteikumu plānots iesniegt līdz 2024. gada 16. aprīlim un atbalsta gadījumā to plānots realizēt līdz 2025. gadam.

 

3.04.2024. / Autors: Sociālais dienests / Foto: Unsplash