Nolūkā turpināt attīstīt pilsētas ielu infrastruktūru un apdzīvojamo teritoriju pieejamību iedzīvotājiem, Ventspilī ir uzsākts darbs pie jauna ielas posma izveides, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Topošais Vīgriežu ielas posms stiepsies 226 metru garumā no Jēkaba ielas 62 līdz Vītolu ielai bruģakmens segumā. Būvniecības ietvaros tiks izbūvētas ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas, lietusūdens kanalizācija, uzlabojot pieguļošās teritorijas ūdens novadīšanas sistēmu, kā arī energoefektīvs LED apgaismojums pārbūvējamā ielas posmā.

Būvniecības laikā būvlaukums tiks norobežots no Jēkaba ielas un Vītolu ielas, tādēļ pašvaldība aicina ceļu satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem šajos ielu posmos un ievērot pagaidu izvietotās ceļa zīmes. Būvniecības darbus paredzēts pabeigt līdz augusta beigām.

 

29.05.2023. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde