Ventspils pilsētas dome šogad pašvaldības budžetā atvēlējusi vairāk nekā 73 tūkstošus eiro maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, skaidroja Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Noteiktas braukšanas maksas atlaides tiek piemērotas, iegādājoties braukšanas kartes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Braukšanas maksas atlaide 100% apmērā ir pirmskolas vecuma bērniem vecumā līdz trīs gadiem, vidusskolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta un mācību iestāde atrodas pretējos Ventas upes krastos, kā arī personām, kuras pavada pirmās grupas invalīdus vai bērnus invalīdus.

Savukārt braukšanas maksu 90% apmērā var saņemt Ventspils pilsētā deklarēti bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē. Tāpat arī nestrādājoši pensionāri un trešās grupas invalīdi, kuri ir vecāki par 80 gadiem un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 299 eiro. Šāda atlaide pienākas arī daudzbērnu ģimenēm, kurās ir seši un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai arī līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē.

75% apmērā atlaidi saņem bērni un jaunieši, kuri ir deklarēti Ventspils pilsētā un kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē – klātienē.

Pilsētā deklarēti studenti, kuru augstākās izglītības iestāde atrodas Ventspilī, kā arī pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuru ģimenē ir no trim līdz pieciem nepilngadīgiem bērniem, vai  līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā – klātienē, var saņemt 50% atlaidi. Uz to var pretendēt arī trešās grupas invalīdi un nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz 299 eiro mēnesī, kā arī darbspējas vecumā esošas nstrādājošas politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas personas statuss.

Bērni vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem par biļeti jāmaksā tikai septiņi eiro centi.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA