Ventspilī uzlabos apgaismojumu vairākās ielās Pārventā

1352

Ventspilī sākti darbi pie apgaismojuma uzlabošanas vairākās ielās, portāls Ventspilnieks.lv uzzināja pašvaldības iestādē Komunālā pārvalde.

Apsekojot ielas un izvērtējot to apgaismojuma atbilstību ielu kategorijām, konstatēts, ka apgaismojums lielākajā daļā ielu ir atbilstošs un pietiekams, turklāt praktiski visā pilsētā apgaismojums pārsvarā tiek nodrošināts arī naktī. Tomēr secināts, ka iedzīvotāju sūdzības par nepietiekamu apgaismojumu atsevišķās ielās tomēr ir pamatotas. Līdz ar to apgaismojuma uzlabošana tiks veikta Lidotāju ielā, kur koki aizēno ietvi un neļauj to izgaismot pietiekamā apmērā. Pašlaik sākti projektēšanas darbi papildus četru metru augstu gaismekļu izbūvei ietves zonā Lidotāju ielas posmā no Ozolu līdz Saldus ielai.

Tāpat apgaismojuma uzlabošanas darbi šogad tiks veikti Jāņciemā jeb Pārventas privāto dzīvojamo māju rajona ielās, kas norādītas iedzīvotāju aptaujā – J.Neikena, Ozolu, Ausekļa, Stacijas, Tilta un Blaumaņa ielā.

Pēc ventspilnieku ierosinājumiem šogad ir paredzēts izveidot arī grants seguma ietvi-veloceliņu ar jaunu apgaismojumu Aizsaules ielā, bet apgaismojuma uzlabošana Reņķa dārzā tiks īstenota 2017.gadā – līdz šim ir veikts iepirkums un notiek papildu apgaismojuma projektēšanas darbi.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspilī aktuāls ir jautājums par gājēju pāreju apgaismojuma un satiksmes kustības drošības uzlabošanu. Ir apzinātas vairāk nekā 20 gājēju pārejas pilsētā, kur būtu jāuzlabo apgaismojums. Sākti projektēšanas darbi, lai, tiklīdz apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanai būs pieejams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, pašvaldība būtu gatava plānoto arī realizēt, izveidojot gājēju pāreju apgaismojumu pēc tāda paša principa kā nesen izbūvētajās gājēju pārejās Lielajā prospektā pie Poruka ielas un Inženieru ielā pie Poruka ielas. Vienas gājēju pārejas izgaismošana izmaksā ap 2000 eiro atkarībā no kabeļa pievada specifikas un nepieciešamajiem seguma atjaunošanas darbiem, skaidro “Komunālajā pārvaldē”.

Vairāki ventspilnieki aptaujā norādījuši, ka vēlētos labāk apgaismotus iekšpagalmus Pārventas daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos un pilsētas deviņstāvu māju rajonā. “Komunālā pārvalde” skaidro, ka apgaismojuma izbūve, uzlabošana un uzturēšana privatizētos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, kādi ir aptaujā minētie deviņstāvu māju iekšpagalmi pilsētā un iekšpagalmi Pārventas daudzdzīvokļu māju rajonos, ir jāorganizē māju īpašniekiem kopīgi ar mājas pārvaldnieku. Pašvaldība nedrīkst pilnībā finansēt privatizētu iekšpagalmu labiekārtošanu, taču privatizēto māju pagalmu labiekārtošanai ir iespējams saņemt būtisku pašvaldības līdzfinansējumu – apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei un atjaunošanai līdz 75% apmērā no paredzētajām izmaksām.