No 13. jūlija sāksies elektroniskā pieteikšanās studijām Ventspils Augstskolas pamatstudiju programmās. Topošajiem studentiem pieteikums studijām jāiesniedz elektroniski izmantojot vienotās uzņemšanas sistēmu portālā www.latvija.lv . Ventspils Augstskola šogad uzņems reflektantus 9 pamatstudiju un 7 augstākā līmeņa studiju programmās. Pamatstudiju programmās vairāk kā 300 studenti varēs uzsākt studijas par valsts budžeta līdzekļiem.

Lielākais budžeta vietu skaits ir bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” – 100 jaunajiem IT speciālistiem un programmētājiem būs iespēja septembrī sākt studijas bez maksas. Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā arī studijas pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā “Programmēšanas speciālists”, kurā pieejamas 35 budžeta vietas. Savukārt profesionālajās bakalaura studiju programmās “Elektronikas inženierija” un “Kuģu navigācijas elektronika” attiecīgi būs 42 un 13 budžeta vietas.

Tulkošanas studiju fakultāte šogad uzņem reflektantus divās pamatstudiju programmās. Profesionālā bakalaura programmā “Tulkošana” topošie tulki varēs izvēlēties savu valodas specializāciju un pretendēt uz kādu no 65 budžeta vietām. Savukārt starptautiskā studiju programma angļu valodā “Valodas un starpkultūru komunikācija” sagatavo speciālistus darbam diplomātiskajās institūcijās piedāvājot 3 budžeta vietas.

Jaunieši kuri vēlas savu nākotni saistīt ar uzņemējdarbību un darbu publiskajā sektorā, tiek gaidīti Ekonomikas un pārvaldības fakultātes trīs pamatstudiju programmās. Akadēmisko bakalaura grādu var iegūt programmā “Vadībzinības” studējot angļu valodā. Profesionālās bakalaura programmas “Biznesa vadība” un “Jaunuzņēmumu vadība” kopā piedāvā 46 budžeta vietas, praktiski sagatavojot absolventus savu biznesa ideju realizēšanai.

Plašāka informācija par uzņemšanu un studijām Ventspils Augstskolā atrodama Ventspils augstskolas mājaslapā www.venta.lv .

9.07.2020. / Autors: Ventspils augstskola / Foto:Ventspilnieks.lv arhīvs