2023. gads Ventspils Augstskolā (VeA) noslēgsies ar Ziemassvētku zinātnisko konferenci, kas notiks 20. decembrī plkst. 11.00 VeA bibliotēkā. Konferencē tiks pārrunāts paveiktais un sasniegtais, prezentējot to kolēģiem, studentiem un citiem interesentiem. Prezentācijās tiks aptvertas visdažādākās jomas kā astronomija, ekonomika, inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas un citas.

Šogad zinātniskajai konferencei ir pieteiktas sešas tēmas:

  • “Mākslīgais intelekts un onkovīruss RIGVIR”, M. Šneps-Šneppe;
  • “Latvijas galveno makroekonomisko rādītāju prognozes”, S. Hiļķevičs, V. Semakina;
  • “Pārskats par radioastronomiskajiem novērojumiem 2023. gadā”, Vl. Bezrukovs;
  • “Datu pārvaldības sistēma “Bioleksipēdija”: starpdisciplinārs projekts no idejas līdz rezultātam”, A. Stalažs, S. Sviķe, K. Šķirmante, G. Jasmonts, R. E. Ziediņš;
  • “Latvijas ekonomikas attīstības tendences”, S. Hiļķevičs;
  • “Projektu Radioblocks, IVARS, STEF un ORP aktivitātes 2023. gadā”, Vl. Bezrukovs, R. Burns, I. Šmelds, V.Nakariakov, D. Kolotkov, D.Bezrukovs, A. Aberfelds, K.Šķirmante, J.Šteinbergs, G. Jasmonts, M.Bleiders, A. Kalniņa, K. Veitners, I.Kozlova.

Ziemassvētku konferences mērķis ir iepazīstināt VeA kolēģus, studentus un sabiedrību ar augstskolā paveikto, kā arī pētījumu rezultātiem – gan teorētiskajiem, gan arī praktiskajiem.

 

18.12.2023. / Autors: Ventspils Augstskola / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs