Gandrīz simts Ventspils Augstskolas (VeA) studējošie 2020./2021.ak.g. pavasara semestrī saņems Valsts minimālo stipendiju 200 eiro apmērā.

Turpmākos piecus mēnešus 98 studenti, no kuriem deviņiem stipendijas tika piešķirtas Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai, saņems finansiālu atbalstu ikdienas izdevumiem. Stipendijas apmērs šajā akadēmiskajā gadā ir pieaudzies no iepriekšējiem 99.60 eiro līdz minētajiem 200 eiro mēnesī. 

Uz Valsts stipendiju kandidēt var VeA studējošie, kuri sekmīgi studē valsts finansētās budžeta studiju vietās un apgūst attiecīgajam semestrim noteikto kredītpunktu (KP) skaitu. Šogad interese par Valsts stipendijas konkursu bija nemainīgi augsta un piešķiršanas kritēriji palikuši nelokāmi – sekmes. Vidēji stipendija tiek piešķirta uz katru piekto studentu kursā. Piemēram, ja kursā ir 30 studentu, tad vidēji tiek piešķirtas 5-6 stipendijas.

Izcilākās sekmes nesen aizvadītajā rudens semestra sesijā ir maģistra studiju programmas “Elektronika” 1.kursa studentei un bakalaura studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” 1.kursa studentei –  abām studentēm 2020./2021.ak.g. rudens sesijas vidējais svērtais vērtējums bija virs 9,5. Jāpiebilst, ka rudens sesiju 56  studējošie ir noslēguši ar teicamu vidējo svērto vērtējumu – virs 9 ballēm.

VeA Stipendiju fonds tiek nemitīgi papildināts, un arī jaunajiem studentiem, kas dokumentus studijām VeA iesniegs vasarā, arī būs iespējams pretendēt uz Valsts stipendijām.
Šobrīd aktuāla ir pieteikšanās finansiālajam atbalstam studentēm, kuras saņem darbnespējas B lapu par gaidāmo bērniņu. Topošās māmiņas, kuras reizē iegūst izglītību un papildina zināšanas kādā no VeA studiju programmām, var pieteikties vienreizējam valsts stipendijas maksājumam, kuru izmaksā 2 minimālo stipendiju apmērā.

 

4.03.2021. / Autors: Ventspils augstskola / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs