Ventspils augstskola un Ventspils Valsts 1.ģimnāzija sadarbosies pedagoģiskajā darbā

1484
Autors: Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde
Autors: Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis un Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš ceturtdien parakstīja sadarbības līgumu. Līgums paredz Ventspils augstskolai un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai sadarboties nozares izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā.

Augstskola, sadarbojoties ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju, palīdzēs organizēt teorētiskās un praktiskās nodarbības skolēniem, tostarp nodarbības Ventspils augstskolas laboratorijā. Augstskola piedāvās skolēniem arī tēmas datorzinātnēs, elektronikā, ekonomikā un biznesā zinātniski pētnieciskajiem projektiem, kā arī vadītājus tēmu izstrādes nodrošināšanai.

Noslēdzot šo sadarbības līgumu, augstskola kopumā veicinās pedagoģisko sadarbību starp abām iestādēm, sadarbosies profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā un pedagoģiskā personāla izglītošanā. Turklāt, iepriekš saskaņojot ar Ventspils pilsētas domi un PSIA Ventspils nekustamie īpašumi, Ventspils augstskola iespēju robežās dienesta viesnīcā izmitinās pilsētā nedzīvojošos ģimnāzijas audzēkņus.

Līguma ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzija apņemas nodrošināt skolēnu dalību Ventspils augstskolas organizētajās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, kā arī nodrošināt skolēnu informēšanu par Ventspils augstskolas organizētajām teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, un zinātniski pētniecisko projektu tēmām.