19.oktobrī svinīgā gaisotnē desmit Ventspils Augstskolas studentiem tika pasniegtas Ventspils pilsētas domes stipendijas par izcilību informāciju un komunikācijas tehnoloģijas jomā.

Stipendijas par izcilību informāciju un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomā studentiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš un Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš. Konkursam kopā tika saņemti 20 pretendentu pieteikumi.

Seši pretendenti bija vidusskolu absolventi – šobrīd Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” pirmā kursa studenti.

Ventspils pilsētas domes stipendiju piešķīra trim studentiem:

  • Elīnai Aleksejevai – piedalījusies vairākās dažāda mēroga olimpiādēs, periodiski ieņemot godalgotas vietas. Pastiprinātā interese par algoritmiem un nestandarta risināšanas ceļiem piesaistīja Elīnas uzmanību arī citām zinātņu nozarēm, kas tiek izmantotas matemātiskos modeļus izvirzīto uzdevumu risināšanā.
  • Robertam Pičukanam – pēc vidusskolas absolvēšanas bija plānojis studēt medicīnu, taču plāni mainījās brīdī, kad Roberts atsaucās skolas piedāvājumam apgūt programmēšanas pamatus. Drīz pēc tam sekoja izaicinājums skolas zinātniski pētnieciskā darba izstrādē, kur tika apvienotas zināšanas zemes zinātnēs un vēlme apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Vienlaikus iesaistījies arī jaunizveidotā programmēšanas pulciņā, kur apguva Java un Web programmēšanas pamatus, un 12. klases otrajā semestrī kopā ar domubiedriem izveidoja Talsu Valsts ģimnāzijas raidierakstu “Tornis”. 
  • Kārlim Zvaigznem – saņēmis augstu prasmju apguves novērtējumu matemātikā, fizikā un informātikā. Aktīvi piedalījies dažādās olimpiādēs un aktivitātēs, kas saistītas ar matemātiku un informātiku. Sākot ar 11. klasi piedalījies projekta EZIS “Jauno Zinātnieku Skolas” nodarbībās, kur ieguvis papildu zināšanas fizikā un ķīmijā. 

Savukārt 14 pretendenti bija Ventspils Augstskolas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Ventspils pilsētas domes stipendiju piešķīra septiņiem studentiem:

  • Roksolanai Amarovai – profesionālās maģistra studiju programmas “Elektronika” 2. kursa studente. Šobrīd studente izstrādā savu maģistra darbu, kura tēma cieši saistīta ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas Centru (VSRC) – mikrokontroliera programmējuma izstrādi. Roksolanas darba rezultāti dos būtisku ieguldījumu VSRC projektu sekmīgā izpildē. 
  • Rihardam Audzem – profesionālās bakalaura studiju programmas “Elektronikas inženierija” 4. kursa students. Šobrīd studiju prakses ietvaros Rihards devies uz Nīderlandi un strādā Nīderlandes Radioastronomijas institūtā “ASTRON”, nesot Ventspils Augstskolas vārdu starptautiski atzītā un profesionālā vidē. 
  • Gintam Jasmontam – maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” 2. kursa students un Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas Centra astronomijas tehniķis, kurš aktīvi darbojas pētniecībā, programmēšanā un augstas veiktspējas skaitļošanas resursu sistēmas administrēšanā.
  • Arvim Kraftam – maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” 1. kursa students. Aktīvi darbojies vairākos augstskolas IKT jomas popularizēšanas pasākumos un projektos, piemēram, izaicinājumā “Testers Challenge”, hakatonā “GameHack 2020”, projektā “Kurzemes Inovāciju Granti Studentiem”, spēļu izstrādes sacensībās “Summer GameJam 2020”, kā arī “Accenture Bootcamp (JAVA)”. 
  • Egitai Udodovai – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšanas speciālists” 2. kursa studente un Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja. Kā vadītāja darbojusies arī Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektā “ReDucing the Cybersecurity Management Skills Gap in SMEs”, tāpat ieguvusi sertifikātu Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, Ideju Kapitāla un DarbaGuru kopīgi izstrādātajā mācību kursā “Datu ievade ar Python”. 
  • Martai Anetei Vinniņai – profesionālās bakalaura studiju programmas “Elektronikas inženierija” 2. kursa studente un Ventspils Augstskolas Studentu padomes priekšsēdētāja. Piedalījusies Ventspils Digitālā centra programmēšanas projektu izstrādes kursā un saņēmusi pateicību par dalību D grupas kategorijā Ventspils vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu audzēkņu konkursā informācijas tehnoloģijās “DIGITiņš 2019”. 
  • Kristoferam Volkovam – maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” 1. kursa students. Piedalījies programmēšanas olimpiādē “KPI-OPEN 2019” Kijevā, TestDevLab apmācībās “Summer School”, dažādos pašizaugsmes semināros, kā arī aktīvi līdzdarbojies jauniešu uzņēmējdarbības projektā “CREAzone 2.0”. Kopā ar komandu ieguvis 3.vietu projekta “Kurzemes Inovāciju Granti Studentiem” 1.ciklā. Šobrīd Ventspils biznesa inkubatorā Kristofers veiksmīgi attīsta savu biznesa ideju

 

25.10.2021. / Autors: Ventspils augstskola / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs