Ir noslēgušies vides attīrīšanas un tālāka piesārņojuma novēršanas darbi Ventspils brīvostas pārvaldes vadītajā vides sanācijas projektā, kas ilga trīs gadus un izmaksāja vairāk nekā piecus miljonus eiro. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajā, aizvadīto gadu vērienīgākajā vides attīrīšanas projektā reģionā visi plānotie rezultāti ir sasniegti.

Projekta gaitā veikti vairāki būtiski un resursietilpīgi darbi. 2023. gada izskaņā tika pabeigta  filtrējošās-attīrošās barjeras ierīkošana 302,9 metru garumā paralēli Baltijas jūras krastam. Šī barjera arī nākotnē nodrošinās piesārņojuma tālāku neizplatīšanos jūras virzienā, novēršot sabiedrības veselības un vides riskus.

Šī gada 28. martā sanācijas objektā notika pēdējie projekta ietvaros plānotie naftas produktu peldošā slāņa mērījumi. Darbu izpildītājs, AS “VentEko”, mērījumus veica Ventspils brīvostas pārvaldes un Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes pārstāvju klātbūtnē, un iegūtie rezultāti visās monitoringa akās apstiprināja to, ka ir sasniegts viens no galvenajiem projekta mērķiem – naftas produktu peldošais slānis ir samazināts līdz minimālajai atzīmei, t. i., vienam centimetram, 2,3 hektāru lielā teritorijā.

11. aprīlī sanācijas objektā norisinājās pasākums, kura laikā visi interesenti tika iepazīstināti ar izbūvētās filtrējošās-attīrošās barjeras atrašanās vietu un marķējumu dabā. Apsekojot sanācijas teritoriju, pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī aplūkot pēcsanācijas uzraudzības sistēmas ietvaros ierīkotās monitoringa akas. Tāpat klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar naftas produktu peldošā slāņa mērījumu praktisko izpildījumu, ņemot ūdens kolonnas paraugu no kādas monitoringa akas un pārliecinoties, ka piesārņojums sanācijas objektā vairs nav sastopams.

Vides attīrīšanas procesa laikā no piesārņotās teritorijas tika izsūknēts un apstrādāts 8521 kubikmetrs ar naftas produktiem piesārņoto gruntsūdeņu, savukārt utilizācijai/pārstrādei tika nogādāts 171 kubikmetrs šķidro bīstamo atkritumu. Attīrīšanas darbu rezultāti tiks novēroti vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma.

Ventspils brīvostas pārvaldes vadītā projekta īstenošanā piedalās partneri “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un “International Development Norway AS”, organizējot informēšanas un izglītošanas kampaņu par klimata pārmaiņām un starptautiskas pieredzes gūšanu līdzīgu pasākumu organizēšanā un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Projektu “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “Ūdeka” (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija” veic Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar Norvēģijas partneri – nodibinājumu “International Development Norway AS” un Latvijas partneri – nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta (Norvēģijas grants) līdzfinansējums: 4 349 450 EUR. Projekta īstenošanas periods: no 2021. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

 

18.04.2024. / Autors: Ventspils brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils brīvostas pārvalde