Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir atbalstījusi projektu “Dzintaru ielas posma no Uzvaras ielas līdz Ventas upes tiltam, Ventspilī, asfalta seguma un viadukta šuvju pārbūve” un „Lielā prospekta posma no Lāčplēša ielas līdz Ventas tiltam un Rūpniecības ielai, Ventspilī, asfalta seguma un Prāmju un Pils ielu krustojuma, Ventspilī, seguma pārbūve” iesniegšanu Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammā “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” atklātajā projektu iesniegumu atlasē.

Lai pilnveidotu pašvaldības transporta infrastruktūru, uzlabojot pilsētvides kvalitāti un satiksmes drošību, nodrošinot ērtāku pārvietošanos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī uzlabotu vidi tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” plāno iesniegt divus projektu pieteikumus Eiropas starptautiskās automaģistrāles (E22) ielu posmu atjaunošanai – Dzintaru ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Ventas upes tiltam, Lielā prospekta posmu no Lāčplēša ielas līdz Ventas tiltam un Rūpniecības ielai, kā arī bruģakmens seguma atjaunošanai Prāmju un Pils ielu krustojumā. Šie ielas posmi ir valsts galveno autoceļu A10 ielas posmi, kuru maršruts ved uz Ventspils prāmju termināli.

Jāpiemin, ka minētās E22 maršruta ielas tika izbūvētas pirms 10 gadiem. Satiksmes plūsmas intensitāte šajos posmos ir ap 15 000 automašīnām diennaktī, savukārt tilta aplī šis skaits pārsniedz 20 000 automašīnas diennaktī. Šo asfaltbetona seguma posmu izdilums šobrīd ir no 25 līdz 40 mm, kas ir salīdzinoši liels, lai tālāk veidotos asfaltbetona izdrupumi. Intensīvas ekspluatācijas gaitā šie asfalta segumi ir nokalpojuši, izveidojoties iesēdumiem un risēm, tēdēļ tuvāko gadu laikā ir jāveic minēto ielu posmu virskārtas pārbūve.

Projektu iesniegumi tiks iesniegti “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” atklātajā projektu iesniegumu atlasē, kur atbalsta gadījumā tiks piešķirts valsts līdzfinansējums 75 % apmērā, paredzot, ka būvniecības darbi tiktu veikti 2024. – 2025. gadā, veicot ielas posmu brauktuves asfalta seguma pārbūvi, demontējot bojātas betona apmales un izbūvējot jaunas, kā arī pārbūvējot viadukta deformāciju šuves.

Projekti tiek realizēti ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un kopīgās attīstības programmā 2021. – 2027. gadam noteiktos rīcības virzienus, kā arī Ventspils valstspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto ilgtermiņa attīstības mērķi – veidot ērtu, drošu, pievilcīgu un vidi saudzējošu dzīves un darba telpu.

 

8.08.2023. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspils Komunālā pārvalde