Ventspils dome atvēl 370 000 eiro sociālo jomu organizācijām

1377

Ventspils pilsētas pašvaldība no budžeta līdzekļiem atvēlējusi 370 tūkstošus eiro sociālo jomu organizācijām pilsētā.

Kā skaidroja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe, šāds atbalsta finansējums paredzēts ar sociālo jomu saistīto sabiedriskā labuma sniedzēju organizāciju darbības nodrošināšanai, atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšanai un pakalpojumu pirkšanai.

Kopumā finansējums tiks sadalīts 23 biedrībām un nodibinājumiem: Invalīdu biedrībai, pensionāru biedrībai Ventspils liedags, Ventspils novada politiski represēto apvienībai, Latvijas Nedzirdīgo savienības Ventspils reģionālai biedrībai, Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālai organizācijai, alternatīvās aprūpes centram Žēlsirdības māja, Latvijas Antihitleriskās koalīcijas asociācijai, fondam Dzīvības maize, sociālās un garīgās rehabilitācijas centram Vairogs, Pērļu pasaule, Latvijas Sarkanais Krusts, Diakonijas centram Ventspilī un citām.

Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus katru darba dienu vismaz 20 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldībā. Šogad Cimdiņa darbības nodrošināšanai pašvaldība paredzējusi finanšu līdzekļus 53,1 tūkstoša eiro apmērā.

Savukārt Latvijas Samariešu apvienība nodrošina nakts patversmes pakalpojumus Ventspils pilsētā. Tās darbība ir īpaši svarīga tieši tagad, kad laukā valda liels sals. Biedrība nodrošina naktspatversmes pakalpojumu katru nakti vismaz 30 bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Tāpat sniedz dažādus citus sociālos pakalpojumus, tādēļ šiem mērķiem atvēlēti 204 000 eiro no pašvaldības budžeta.

Marta sākumā Sociālais dienests plāno izsludināt Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu. Projekta finansēšanas konkursa finansiālais atbalsts paredzēts fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām. Šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 6000 eiro apmērā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA