Ventspils dome piešķir līdzfinansējumu Sarkanmuižas dambja ēkas pagalma atjaunošanai

1400

Ventspils pilsētas dome lēmusi piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 2 pagalma atjaunošanas būvprojekta izstrādei.

Lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sarkanmuižas dambja 2 pagalma labiekārtošanas būvprojekta izstrādei pieņemts, pamatojoties uz dzīvojamās mājas pārvaldnieka SIA Pārvaldnieks V iesniegumu saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Sarkanmuižas dambja 2 pagalma labiekārtošanas būvprojekta izstrādei piešķirts finansējums 1480,00 eiro apmērā, kas ir 50% no kopējām plānotām būvprojekta izstrādes izmaksām – 2960,00 eiro.

Būvprojekta ietvaros tiks risināta lietusūdens novadīšana no ēkas pamatiem, auto stāvlaukuma renovācija, kā arī gājēju celiņu renovācija pie mājas ieejas mezgliem.

Šis ir pirmais šogad atbalstītais projekts speciālās pašvaldības līdzfinansējuma programmas ietvaros, bet jau divdesmit pirmais kopš 2012.gada, kad tika apstiprināti minētie saistošie noteikumi. Kopumā līdz šim Ventspils pilsētas pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanas projektiem 101 tūkstošu eiro apmērā, bet šogad šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti 80 tūkstoši eiro.