Dome pirks nekustamo īpašumu Poļi

1240

Ventspils pilsētas pašvaldība kārtējā domes sēdē nolēma iegādāties pilsētā esošu nekustamo īpašumu Poļi.

Lēmums pieņemts, nolūkā nodrošināt iespēju nākotnē izbūvēt Celtnieku ielas posmu no Siguldas ielas līdz Kurzemes ielai, jo nekustamais īpašums Poļi iekļaujas Maurciema teritorijā, bet daļa no tā – zeme aptuveni 1440 kvadrātmetru platībā un palīgēkas atrodas perspektīvās Celtnieku ielas sarkanajās līnijās, kas saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006.-2018.) ir noteikta kā jaunprojektējamā pilsētas maģistrālā iela.