Ventspils dome pirks zemi zem daudzdzīvokļu mājas Lidotāju ielā

1346

Ventspils pilsētas dome savā kārtējā sēdē nolēma iegādāties zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 19. Šo lēmumprojektu visi klātesošie deputāti atbalstīja vienbalsīgi.

Lēmums pieņemts, lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 19 apsaimniekošanai iegūtu nepieciešamo zemes gabalu, kā arī iekškvartālā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izveidotu koplietošanas teritoriju un atrisinātu strīdu, kas radies starp daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemes gabala īpašnieci par zemes nomas teritorijas platību.