Ventspils domes darbu pozitīvi novērtējuši 93% ventspilnieku

1334

93% ventspilnieku savas pašvaldības darbu novērtējuši pozitīvi, liecina sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās telefonaptaujas rezultāti. Kā ļoti pozitīvi domes darbu vērtējuši 12% aptaujāto. Savukārt negatīvi domes darbu vērtē 4% aptaujāto.

Raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, aptaujātie ventspilnieki visbiežāk atzinīgi vērtējuši bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu (23%), īpaši uzteicot bērnu parka Brīnumzeme Žāžciemā un bērnu laukumu labiekārtošanu dzīvojamo māju iekšpagalmos. Arī parku, laukumu, skvēru izveidi un to labiekārtošanu pilsētā kopumā atzinīgi novērtējuši 22% respondentu. Tikpat daudz ventspilnieku (22%) starp labākajiem pašvaldības darbiem nosaukuši arī ielu sakārtošanu un remontdarbus. Iedzīvotāji pilsētā veiktos labiekārtošanas darbus arī kopumā vērtē atzinīgi – 14 % aptaujāto to minējuši starp pašvaldības labākajiem darbiem.

Ventspilnieku ieskatā uzteicams ir arī pašvaldības ieguldījums izglītībai, skolu, bērnudārzu labiekārtošanai, – uz to pozitīvi norādījuši 12% no aptaujātajiem. Savukārt, deviņiem procentiem pilsētas iedzīvotāju būtisks šķitis pašvaldības atbalsts kultūras un sporta pasākumu rīkošanā, kā arī objektu infrastruktūras uzlabošanā.