Dzimšanas reģistrācija

Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2023.gadā reģistrēti 278 jaundzimušie (2022.gadā – 310, 2021.gadā – 396), t.sk. 144 zēni un 134 meitenes (2022.gadā: zēni – 164, meitenes – 146).  Pagājušajā gadā divās ģimenēs dzimuši dvīņi.
Laulībā dzimuši 164 jaundzimušie, 101 bērnam ziņas par tēvu ierakstītas uz paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata, t.i. bērna vecāki nav noslēguši laulību, un 13 bērni reģistrēti bez ziņām par tēvu.
No visiem Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniem 210 (t.i. 76 %) dzīvesvieta  deklarēta  Ventspilī,  pārējie – citās pašvaldībās, no kurām visvairāk Ventspils novadā – 51 (t.i. 18%).

Laulību reģistrācija

2023.gadā Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 221 laulība (2022.gadā bija 245, 2021.gadā – 213, 2020.gadā – 199). No minētā reģistrēto laulību skaita 4 bija noslēgtas baznīcās.
Pagājušā gada laikā svinīgās laulību ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē tika rīkotas 81 pārim. Svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām izvēlējās 17 pāri, t.sk. 14 – Livonijas ordeņa pilī, 2 – Bibliotēkas Pasākumu un izstāžu zālē, un 1 – jūras krastā. Savukārt 114 pāri reģistrēja laulību klātesot tikai laulājamiem un lieciniekiem.

Pagājušajā gadā Zelta kāzu jubilejas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļā tika rīkota tikai vienam laulātajam pārim, taču Dzimtsarakstu nodaļas rakstisks apsveikums Zelta kāzu jubilejā bija pieteikts vēl četriem zelta pāriem.

Līgavu vecums bijis: 17 gadi – jaunākajai un 78 – vecākajai; līgavaiņu vecums: 18 gadi – jaunākajam un 81 – vecākajam.

Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā 2023.gada laikā saņemti 115 paziņojumi par laulību šķiršanu (2022.gadā – 90, 2021. gadā – 100, 2020.gadā – 81).

Miršanas reģistrācija

Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2023.gada laikā reģistrēti 585 mirušie, t.sk. 198 sievietes un 185 vīrieši, kā arī 2 nezināmie (2022.gadā bija 634, 2021.gadā – 683, 2020.gadā – 624).

Ventspilnieki no kopējā skaita bija 447 (t.i. 76,4%), Ventspils novada iedzīvotāji – 90 (t.i. 15.4%) un no citām vietām – 32 (8%).

Maina vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu

2023.gadā Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā saņemti 40 iesniegumi vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai (2022.gadā – 33, 2021.gadā – 30, 2020.gadā – 23). Lielākais minēto iesniegumu skaits (34) bija par uzvārda maiņu, t.sk. 28 sievietes un 6 vīrieši. Un 2 sievietes vēlējās mainīt vārdu. Uzvārda maiņas iemesli bija vēlme iegūt dzimto uzvārdu (17), iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā (6), iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu (7), iegūt tēva vai mātes uzvārdu (1) un arī sakarā ar apgrūtinātu iekļaušanos sabiedrībā (3).

Tautības maiņu vēlējās sešas personas – 3 sievietes un 1 vīrietis. Tautību mainīja no krievs(-iete) uz latvietis(-iete).

Par Ukrainas pilsoņu reģistrēšanu Fizisko personu reģistrā – Latvijas personas kodu un pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu 

Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļa arī 2023.gadā turpināja veikt papildus uzdevumu – Ukrainas pilsoņu, kuri pieteikušies pašvaldības palīdzības saņemšanai, personas datu iekļaušanu/pārbaudi Fizisko personu reģistrā (FPR), piešķirot Latvijas personas kodus un pagaidu aizsardzības statusu. Pagājušā gada laikā  pirmuzskaites datu ievadīšana FPR, izsniedzot apliecinājumus par piešķirtajiem personas kodiem, veikta 112 Ukrainas pilsoņiem (2022.gadā – 385).

 

8.01.2024. / Autors: Dzimtsarakstu nodaļa / Foto: Dzimtsarakstu nodaļa