Ventspils Dzimtsarakstu nodaļā 2024.gada janvārī reģistrēts 21 jaundzimušais, reģistrētas 9 laulības un sastādīts 58 miršanas reģistri.

Janvārī reģistrēts 21 jaundzimušais, t.sk. 13 ir zēni un 8 – meitenes. Lielākais skaits reģistrēto jaundzimušo ir piedzimuši Ventspilī – 19, un pa vienam – Rīgā un Kuldīgā.  Astoņiem bērniem tika atzīta paternitāte, t.i., bērna vecāki nav precējušies, un viens bērns reģistrēts bez ziņām par tēvu. Pirmie bērni ģimenē ir 7, otrie – 9, trešie – 4, un 1 – piektais. Ventspilī dzīvesvieta tika deklarēta 20 jaundzimušajam un vienam – Talsu novadā.

Janvārī reģistrētas 9 laulības – visas laulību reģistrācijas ceremonijas notika Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē. Četri pāri bija tādi, kuros abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi, trīs pāri tādi, kuros pirmo reizi precējās viens no laulātajiem un vēl divu pāru abi laulājamie laulībā stājās atkārtoti. Līgavu vecums bijis: 20 gadi – jaunākajai un 73 – vecākajai; līgavaiņu vecums: 25 gadi – jaunākajam un 68 – vecākajam.

No 58 janvārī reģistrētām mirušajām personām, 27 – sievietes un 31 – vīrieši. Vecumā no 31 līdz 50 gadiem bija 7 no mirušajām personām, 7 – vecumā no 51 līdz 60 gadiem; 10 – vecumā no 61 līdz 70 gadiem; 10 – vecumā no 71 līdz 80 gadiem, 18 – vecumā no 81 līdz 90 gadiem un 6 – vecumā no 91 līdz 96 gadiem. Ventspilī pēdējā dzīvesvieta bijusi 47 personām, 7 – pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Ventspils novadā, pa 1 personai – Liepājā, Talsu un Saldus novadā, un 1 – bez deklarētās dzīves vietas.

 

2.02.2024. / Autors: Dzimtsarakstu nodaļa / Foto: Dzimtsarakstu nodaļa