Ventspils pilsētas domes sēdē atbalstīts lēmumprojekts apstiprināt Ventspils Jaunrades nama direktores amatā Vitu Hermansoni.

Hermansone dzimusi un augusi Ventspilī, ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā un humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātē. Zināšanas pedagoģijas jomā regulāri papildinātas dažādos profesionālās pilnveides kursos gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Pēdējos gados Hermansone bijusi skolu akreditācijas eksperte Izglītības kvalitātes valsts dienestā un izglītības satura un pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas struktūrvienības vadītāja Ventspils Tehnikumā.

Uz direktora amatu Jaunrades namā notika atklāts konkurss, kuru rīkoja Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde. Jaunrades nams jau ilgāku laiku bija bez vadītāja, turklāt jau ilgāku laiku iestādi ir problēmas ar efektīvu pārvaldību.

Ventspils Jaunrades nama direktora amata pretendentu atlases konkursa komisija galīgo lēmumu pieņēma 29. janvārī, atzīstot Hermansoni par atbilstošāko kandidāti iestādes direktora amatam.

Hermansone līdz šim bija Jaunrades nama direktora pienākumu izpildītāja.

14.02.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspils Jaunrades nama publicitātes foto